Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Nobb import

Unimicro V3 kan lese inn varer og priser fra NELFO, RS-Kalk og NOBB. Rutinen for innlesing er nesten lik for alle formatene.
Menyvalg: Fil -> Import -> Import av varer/varegrupper

Du må igjennom en veiviser for å fullføre importen

nobb1.png

Velg rett format og trykk Neste.
nobb2.png
I dette bildet henter du prisfil (varefil)som skal leses inn. Klikk Neste for å angi kriterier.

nobb3.png

Importer nye varer: Dersom filen inneholder nye varer, kan du krysse av her og velge at disse skal leses inn i vareregisteret.
Prefix til varenr: Skriv inn et prefiks som legger seg til på varenummeret. Dersom du for eksempel skriver inn: 10, så vil varenummeret får varenummer: 10- XXXXX.
Les inn en vare pr. pakningstype: Hak av her for at systemet skal opprette et varenr pr pakningstype som ligger i filen. Haker du ikke av her vil kun første pakningstype bli importert.
Varenr-type: Velg fra nedtrekksmenyen hvilket varenr som skal benyttes.
Alle leverandører: Hak av her dersom det skal leses inn varer for alle leverandører.
NOBB-kontrakt benyttes: Dersom du har NOBB-kontrakt velger du her om denne skal benyttes. Da vil prisene i filen bli importert uten å ta hensyn til eventuelle rabatter som ligger i filen.
Kalkuler utpris: Velg fra nedtrekksmenyen her om utpris skal kalkuleres og i så fall på hvilke varer. Valget er kun tilgjengelig dersom hake for Alle leverandører ikke er på.
Kalkulasjonstype: Velg fra nedtrekksmenyen hvordan pris skal beregnes. Valget er kun tilgjengelig dersom hake for Alle leverandører ikke er på.
Velg leverandør: Legg inn leverandørnr på leverandøren filen kommer fra. Valget er kun tilgjengelig dersom hake for Alle leverandører ikke er på.
Sett som standard: Velg her om leverandøren skal merkes som standardleverandør på varekortet. Valget er kun tilgjengelig dersom hake for Alle leverandører ikke er på.

Trykk Neste for å gå videre.
nobb4.png
Importer nye varegrupper: Dersom filen inneholder nye varegrupper, kan du krysse av her og velge at disse skal leses inn i vareregisteret.
Overordnet varegruppe: Velg hvilken varegruppe som skal være overordnet for nye grupper som importeres. 
Importer gruppenavn: Velg fra nedtrekksmenyen.
Tekstfil med gruppenavn: Dersom du har en fil med gruppenavn kan du hente den opp her. Standard ligger det en fil her som finnes i standard installasjonsmappe for Unimicro V3.

Trykk på Neste for å gå videre.