Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Levering av varer

Dette registeringsbildet er et mellomledd mellom ordre og faktura. Det er også mulig å foreta levering i ordrebildet, se her for mer info.
Om du har levert noe feil kan dette nullstilles.
Menyvalg: Hjem – Levering

Registrerte ordrer kan hentes frem her og du registrerer antall leverte varer. Primært vil dette bildet være nyttig å bruke når du skal del-levere en leveranse. Bildet vil alltid være ajour med hvor mye som er levert tidligere av en ordre eller et tilbud.

1 lev.bildet.png
Søk frem ordren som skal leveres ved å klikke på knappen Hent ordre. Fyll deretter inn antall som skal leveres i kolonnen for Leveres. I eksempelet ovenfor er det tidligere levert en av denne varen og nå skal de to siste leveres.

Du kan også hente frem tilbud for levering. Dersom du leverer mer enn det som er bestilt vil det være antallet som er levert som blir foreslått fakturert når ordren skal faktureres.

Når du fakturerer en ordre som er del-levert vil registreringsbildet for faktura også huske hvor mye som ble fakturert sist gang ordren ble fakturert.

Fakturer kun leverte varer

Ønsker du å låse systemet til å kun fakturere leverte varer på en del-levert ordre så kan du gjøre dette ved å gå til Faste registre - Klient/System - Systeminnstillinger.

2 systeminnst.png

På venstre side finnes Fakturainnstillinger og på høyre side vil da Fakturer kun leverte varer være tilgjengelig. Hak av for denne dersom dette er ønskelig. (Da kan du f.eks. samlefakturere ordre med status del-fakturert. Ordre får status del-fakturert når den er del-levert og del-leveransen er fakturert. Den beholder denne statusen dersom det blir levert mer på ordren. Dersom det er krysset av for at kun leverte varer skal faktureres, vil kun varer levert etter forrige fakturering faktureres ved samlefakturering av ordre med denne statusen.)

 

Nullstille levering

Dersom du ønsker å nullstille en levering kan du i leveringsbildet hente opp aktuell ordre og velge Rediger - Nullstill levering.

nullstill.jpg

Her viser det som er levert tidligere, du må nullstille hele antallet for hver vare og evnt levere på nytt. Hak av i bildet for de varene som du ønsker å utføre nullstillingen for og trykk OK. Du får da en melding som bekrefter at tilbakestilling er utført:

tilbake.jpg

Varene er nå registrert inn igjen på lager. Du kan levere varen på nytt i leveringsbildet om ønskelig.