Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Innstillinger for purring

Systemet kan skrive ut purringer og beregne purregebyr for deg, men først må du ha innstillingene på plass på klienten.

Først må du sette opp hvordan du ønsker at purringer skal håndteres. Dette gjør du under Faste registre - Klient/System - Purring i hovedmenyen. Et oppsett kan for eksempel se slik ut for en førstegangs og en andregangs purring:

1 Klient-System.png

 

Nr: Nummeret på purringen/betalingsvarselet

Løpedager: Ekstrafrist. Det antallet dager som skal gå etter forfall på faktura/forrige betalingsvarsel før faktura dukker opp i purrelisten. For første varsel er det det tallet som legges inn her som bestemmer hvor mange dager etter forfall en faktura skal purres.

Dager fra forfall: Hvor mange dagers forfall betalingsvarselet skal få. NB: Her henter systemet verdi fra neste linje. Det er altså slik at når det står 14 i dette feltet for purring nummer to, betyr det at purring nr 1 får 14 dagers forfall. Står det da 7 i dette feltet på purring nummer tre, får purring nummer to 7 dagers forfall. OBS: På grunn av dette bør du derfor alltid ha en linje mer i purreinnstillingene enn det antallet purringer du skal kjøre. Skal du purre to ganger før eventuell inkasso, så må det registreres tre linjer i dette bildet.

Gebyr: Hvilket purregebyr man skal ta

Purretekst: Standard tekst som kommer frem på blankettene
Det må i tillegg defineres en vare for purregebyr. Systemet henter salgskonto for denne varen når purregebyret bokføres. Den varen som skal benyttes setter du inn i feltet Varenr. Purregebyr under Faste register - Klient/System - Systeminnstillinger - Fakturainnstillinger - Purring.

2 Klient-System.png

Tidligere fant du også innstillingene for inkasso her. De er nå samlet i inkassorutinen. Inkassorutinen påvirker purrerutinen i og med at du der definerer hva som skal være maks antall purringer før fakturaen blir gjort klar for inkasso. Dersom du har satt opp systemet for tre purringer, men ikke får opp en faktura for 3.gangs purring, kan det derfor være lurt å sjekke hva som er satt opp som maks antall purringer før inkasso.