Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Innstillinger for inkasso

Slik setter du opp inkassosystemet i Uni Økonomi.

Menyvalg: Registrere - Innkreving - Inkasso - Inkassosentral

Parameterne for purring må settes opp korrekt. Dersom man f.eks. har satt at maks antall purringer før inkasso skal være 2, må man sette opp 3 linjer på Faste register - Klient/System - Purring. Dette fordi systemet benytter den tredje linjen til å hente informasjon om når en faktura skal dukke opp i inkassolisten. Et eksempel på oppsett er:
1 Klient-System_1.png
Når dette er satt opp, kan man gå inn i faktura modulen under Registrere - Innkreving - Inkasso - Inkasso Sentral. Ved første oppstart, blir man presentert med denne dialogen:
2 innstillinger_1.png
Her fylles inn alle innstillingene inkasso systemet trenger for å fungere. (Du finner senere bildet igjen ved å velge Vis innstillinger inne på Inkassosentral.)
• Vårt kundenummer hos inkassobyrå.
   o Dette tildeles av inkassobyrået når avtale tegnes.
• Antall purringer før inkassosak skal opprettes.
   o Dette feltet må fylles ut med ett nummer mindre enn antall purringer satt opp i Klient/System - Purring tidligere.
• Filmottakerens epost adresse.
   o Dette feltet kan fylles inn med flere epost adresser. Semikolon benyttes som skilletegn.
• Vårt inkassobyrå håndterer purring av fakturaer.
   o Dersom man ønsker at inkassobyrået skal håndtere alle purringer på fakturaer, så hakes dette valget av.
• Minstebeløp for opprettelse av inkassosak.
   o I enkelte tilfeller kan det lønne seg å ikke sende saker til inkasso, da det kan bli dyrere enn alternativet.
• Lagringsområder for filer.
   o Det kan være fornuftig å lage en mappe for inkasso filer, og så ha fire undermapper i denne som vist på bildet, for å ha oversikten.
• Valgt eksportformat.
   o Her velger man hvilket inkassobyrå man ønsker å benytte. Det kreves lisens for å benytte enkelte inkassobyråer.
• Send epost automatisk når filer eksporteres.
   o Man kan selv velge å sende filer som eksporteres, men er dette valget haket av går filkommunikasjon på epost automatisk ved eksport.