Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Regner programmet feil?

Det kan noen ganger se ut som programmet regner feil, vi vil her forklare hvorfor det blir slik.

Når du lager en faktura vil du nederst til høyre i skjermbildet se summeringen av varelinjene. Her vil det også bli utskilt merverdiavgift og du vil kunne se det totale avgiftsgrunnlaget i kroner og prosent.

Avrunding1.png

Dette skjer når det er satt opp avrunding i systeminnstillingene slik at et fakturabeløp alltid skal ende på 0 eller 50 øre. Totalsummen uten merverdiavgift må derfor justeres slik at dette blir riktig. På bakgrunn av dette kan det noen ganger hende at Totalsum-feltet ikke inneholder eksakt summen av de ovenstående linjer. Dette er i henhold til gjeldende regler.

Dersom feltene antall, mva og summeringen på faktura/ordre/tilbudsutskriften blir riv ruskende gal må du endre i Regionale Innstillinger til norsk oppsett. Dette finnes på maskinen din under Kontrollpanelet.