Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Nettbutikken

Administrasjon av varer, kunder og ordre ligger lokalt på V3 installasjonen.
Menyvalg: Registrere - Nettbutikk

nettbutikk.jpg

Forklaring til feltene:

Innstillinger: Se egen artikkel

Last opp varer: Trykker du på ikonet her vil alle varer som er merket for nettbutikk (Varekort – Dokument/Web – Tilgjengelig fra webshop) bli lastet opp til nettbutikken. Trykker du på teksten der det er en pil vil du få valg om å fjerne alle varer.

Last opp bilder: Lar deg laste opp alle bilder som ligger på varekortene.

Last opp rabatter: Lar deg laste opp de rabattene som ligger i rabattmatrisen.

Last opp kunder: Lar deg laste opp kundene dine fra Uni Økonomi til nettbutikken. Trykker du på teksten der det er en pil får du valg om å laste opp alle kundene dine

Last ned kunder: Lar deg laste ned alle som har registrert seg som nye kunder i nettbutikken og oppretter de som kunder i Uni Økonomi.

Under Ordre som er klare for nedlasting i nettbutikk ligger nettbutikk-ordrer som enda ikke er lastet ned i Uni Økonomi.

Knappen Last ned alle, vil laste ned alle ordrene som ligger klare i nettbutikken til Uni Økonomi.

Med knappen Last ned valgt ordre, vil du kunne merke en ordre som er klar i nettbutikken og laste ned en og en til Uni Økonomi.

Knappen Fjern ordre fra nettbutikk vil fjerne ordren fra oversikten og du vil ikke kunne laste ned ordren i Uni Økonomi.

Oppdater-knappen vil oppdatere listen over ordre klar til nedlasting.

Knappen Se ordre på web, vil vise et xml-dokument som representerer ordren i nettbutikken. Det er disse opplysningene som danner grunnlaget for hvordan ordren vil se ut når den leses inn i Uni Økonomi.

Knappen Se i butikken vil åpne siden til nettbutikken din i nettleseren din. Adressen henter den fra Innstillinger - Generelle innstillinger.

Ordrer som er hentet fra nettbutikk viser en liste over alle ordrer som er lagt inn i Uni Økonomi og som er hentet fra nettbutikken.

Når du laster ned ordrer, enten med knappen Last ned alle, eller Last ned ordre, vil du se at ordrene flytter seg fra listen over Ordre klare for nedlasting i nettbutikk til Ordrer som er hentet fra nettbutikk. Her har du muligheten til å se på ordren slik den er blitt lagt inn i Uni Økonomi, med muligheter for å behandle den videre (Fakturere, Levere, skrive ut etc.)

Oppe i bildet her ligger det ikon for å skrive ut, eksportere til excel, endre på hvilke felter som skal være synlige og søkefelt. Du kan opprette ny ordre fra dette bildet, Redigere på en av de som ligger her, Se ordre i nettbutikk, Vise søkefilteret, Forhåndsvise ordren, skrive den ut, sende den på epost eller fakturere ordren.

På venstre side vil du se navnet på nettbutikken og ha mulighet for å se antall kunder og varer i nettbutikken. Antall varer merket for nettbutikk viser, og hvor mange rabatter og kunder som er lastet opp.