Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Rabattmatriser

Rabattmatrisen er det bildet der du enklest legger inn rabatter. Her kan du registrere generelle rabatter og spesifikke rabatter.

Menyvalg: Faste registre - Rabattmatrise

Bildet ser i utgangspunktet slik ut:


rabatt1.png

Til venstre i bildet ser du alle de ulike typene rabatter som kan registreres. Når du markerer en kategori her, får du opp de registrerte rabattene i denne kategorien øverst til høyre i bildet. Når du så markerer en rabatt i denne listen, får du opp detaljene i rabatten (hvilke kunder, varer og hvilken rabatt som er gitt) nede til høyre i bildet.

Forklaring til knappene:


Lag ny rabatt: Opprette en ny rabatt. Du kommer da inn i en veiviser som hjelper deg å opprette en rabatt. Les mer her.
Slett: Sletter valgt rabatt
Lagre: Lagrer rabatten eller endringer gjort på eksisterende rabatter
Til Excel: Eksporterer listen over rabatter til Excel

De ulike rabattypene:

Generelle rabatter - rabatter som gjelder alle kunder og alle varer (f.eks. en kampanje)
Generelle kundekategori rabatter - rabatter på alle varer til bestemte kundekategorier
Generelle kunde rabatter - rabatter på alle varer til bestemte kunder
Generelle vare rabatter - rabatter på bestemte varer til alle kunder
Generelle varegruppe rabatter - rabatter på bestemte varegrupper til alle kunder
Kundekategorier pr varegrupper - rabatter på bestemte varegrupper til bestemte kundekategorier
Kundekategorier pr varer - rabatter på bestemte varer til bestemte kundekategorier
Kunder pr varegrupper - rabatter til bestemte kunder på bestemte varegrupper
Kunder pr varer - rabatter til bestemte kunder på bestemte varer

 

Her ser du videre hvordan du oppretter rabatter.