Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Justere kurs for valutainnpris på vare/Prisjustering

Du kan endre kursen på en vare enten manuelt eller via Prisjustering.
Menyvalg: Faste registre – Vareregister – Prisjustering.

NB! Vi anbefaler at du alltid tar en backup før du utfører prisjustering i tilfelle noe ikke blir som du hadde tenkt.

For å endre kurser manuelt må du gå inn på hvert enkelt varekort og enten legge inn ny kurs eller laste ned nye kurser og trykke Oppdater.

Dersom du har mange varer vil det lønne seg å gjøre dette via prisjusteringsrutinen. Har du varer i forskjellig valuta må du kjøre rutinen flere ganger, du må oppdatere en og en kurs.

Du kommer inn i dette bildet og kan velge hvilken valuta du ønsker å justere.

valuta.png 

Trykker Neste og kommer inn i dette bildet:

2 verdi.png
Trykk på nedtrekkspilen for Verdi som skal justeres for å velge korrekt verdi. De forskjellige valgene er:


Valutainnpris (juster utpris) – du setter inn ny valutainnpris, fortjeneste og avanse (margin) blir ikke rørt, men utprisen blir ny, innpris + margin.
Valutainnpris (juster margin) – du setter inn ny valutainnpris, utprisen blir ikke rørt, men marginen blir ny, Utpris – innpris.
Valutakurs (juster utpris) – du setter inn ny valutakurs og det regnes da ut ny utpris, innpris * valutakurs.
Valutakurs (juster margin) – du setter inn ny valutakurs og det er kun marginen som blir endret, utpris – innpris.

Her skal vi legge inn ny kurs og vi ønsker at utprisen skal endres:

valu.png
Du velger så Justeringsmodus, prosent, kroner eller ny verdi og legger inn det du ønsker under Endring. Dersom du ønsker å benytte deg av avrunding, må du først ha satt opp en Avrundingstype, se her.
Velg Utfør og prisjusteringen er gjennomført. Gå inn på varekortet og sjekk at resultatet ble som forventet.