Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Varekortet - Vareopplysninger

Menyvalg: Faste register - Vare

Dette bildet brukes til registrering av nye varer, redigering av eksisterende varer, visning av statistikk for de enkelte varene, registrering av varekjøp for lageroversikt m.m.

1 vareopplysninger.png

Det er også mulig å kunne se hele vareregisteret numerisk ved å trykke på Liste knappen på menylinjen.

2 Liste.png

Dersom du velger denne visningen må du være oppmerksom på at du ikke kan registrere nye varer eller slette eksisterende. Gå tilbake til standardvisning dersom du skal gjøre dette.

Dersom du ønsker å koble et bilde til varen og vise dette på varekortet er dette mulig. Som standard er ikke visning av bilder slått på, men et ikon i verktøylinja blir synlig dersom der ligger bilder knyttet til varen. Dersom denne knappen
3 Vis bilde.png
trykkes inn vil bildet vises i høyre hjørne på det første arket. Denne knappen blir da stående nede, og bilder vil bli vist automatisk på alle varer som har bilder knyttet mot seg. For å skjule bildet igjen er det bare å trykke inn knappen en gang til. For å legge til bilder, se Dokument/Web.

 

4 Med bilde.png

Oppe i bildet kan du velge Strekk ut: Denne funksjonen lar deg velge om bildet skal "strekkes ut" så du kan se hele bildet.

Varenr (varenummer) som angis må være unikt for hver vare. Vareidentiteten kan bestå av både bokstaver og tall. Dersom du ikke angir varenr selv vil systemet lage et varenummer. MERK: Ikke bruk punktum (.) i vareidentitet, da dette skaper problemer for rapporter o.a.

Navn som du angir er det navnet som du senere møter ved navnesøk etter varer, varenavn på fakturaen, varelister m.m.

Varenavn 2 kan brukes om du har behov for å navngi varen med et alternativt navn. Eksempelvis kan det være du opererer med flere språk i varebeskrivelsen. Du har f.eks. mulighet for å velge på kunden om systemet skal benytte varenavn 2 ved utskrift av faktura.

Varenavn 3 kun til internt bruk.

Varetype her kan du definere om varen er matriell, timer eller annet.

Varestatus brukes til å angi om varen er Utgått, Aktiv eller Kommer. Dersom ingenting er valgt her regnes varen som aktiv. Om du har valgt Utgått på en vare, vil du få melding om det dersom du prøver å selge den.

Erstatningsvare Opplysningsfelt. Her kan du legge inn en annen vare som kan selges i stedet for dette varenummeret. Dette varenummeret dukker ikke opp automatisk, men du kan sette inn feltet Erstatningsvare i registreringsbildet for tilbud/ordre/faktura, slik at du har opplysningen tilgjengelig.

Enhet som varen angis i, for eksempel stk, liter, pk osv.

Valutakalkulator er en kalkulator som kalkulerer innpris dersom du oppgir en valuta for dette. Dersom du for eksempel oppgir en innpris på 50 Euro vil den norske innprisen rette seg etter dette. Det samme skjer omvendt dersom du fyller inn beløp i innprisfeltet. Programmet regner automatisk om til norske kroner i feltet for Standard innpris.

Standard innpris er innkjøpsprisen for den aktuelle varen.

Kostnader kr og % kan fylles ut for å spesifisere hvilke kostnader klienten har på denne varen. Det er kun nødvendig å fylle ut det ene feltet, enten kr eller %. Systemet beregner selv ut det feltet som ikke er utfylt ut fra de verdier som blir skrevet inn i det ene feltet. Enkelte lagerverdirapporter lar deg velge om Kostnad skal være med eller ikke.

Avanse kr og % angis for å spesifisere avansen for den aktuelle varen. Her er det også bare nødvendig å fylle ut det ene feltet.

Bruk bruttofortjeneste dersom du setter på denne haken vil systemet ikke bruke Avanse og Påslag, men kun Bruttofortjeneste. Den vil bruke samme %-sats som ligger i Avansefeltet, men dette kan redigeres.

Påslag kr og % er det beløpet i kroner eller prosent som skal pålegges varen dersom du ønsker et påslag i tillegg til Avanse.

Behold påslag v/import når du importerer vil utprisen endre seg dersom denne haken er på.

Standard utpris er prisen ut til kunde. Dersom varen er satt opp ekskl mva vil det være nettopris som står her.

Pris ink. mva viser pris ink mva.

Prisalternativ 2 du kan legge inn en verdi i dette feltet og ved opprettelse av rabatter kan du velge å gi denne prisen til kunde.

Prisalternativ 3 du kan legge inn en verdi i dette feltet og ved opprettelse av rabatter kan du velge å gi denne prisen til kunde.

Sist endret er tidspunkt det sist var gjort en endring som ble lagret på varekortet.

Kommentar her kan du legge inn en kommentar til varen, det er kun et opplysningsfelt.