Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Grunndata til Unimicro Lønn - Kontoplan

For at det skal gå greit å få bokført bilaget fra Unimicro Lønn i V3 Regnskap, så må de samme kontoene benyttes. Det er ofte forskjell på f.eks. kontoer for arbeidsgiveravgift, og også gjerne på konto for lønnskostnader.

Enten må kontoplan, innstillinger og kontonr på lønnsarter i Unimicro Lønn tilpasses til samme konto i V3. (Eller så må du opprette de nye standardkontoene fra Unimicro Lønn i V3 Regnskap før du bokfører første bilag fra Unimicro Lønn.)

1: Noter ned hvilke hovedbokskontoer som benyttes fra lønnsmodulen:

Se også filmen nederst på siden for forklaring til hvordan du finner hvilke kontoer som er i bruk.

For å kunne tilpasse Unimicro Lønn til V3 Regnskap:

  • Gå på Faste registre - Klient/System - Systeminnstillinger, og noter hvilke hovedbokskontoer som benyttes.
  • Noter hvilke konti som er i bruk på de lønnsartene som benyttes:
    • Noter hvilke bilag som er bokført fra lønnsmodulen, og gå på Forespøsel på bilag i regnskap, eller ta ut posteringsjournalen. De kontoene som finnes der må finnes på Unimicro.
    • Ta ut rapporten Sum per lønnsart, som du finner i rapportgruppe Lønnsart, for hele året (og kanskje også for i fjor). Da finner du hvilke lønnsarter som har blitt benyttet. Så kan du kontrollere hvilke kontoer som er benyttet på de lønnsartene. Hvilke kontoer som er benyttet på lønnsarter trenger du også når du skal tilpasse lønnsarter.

For å kunne tilpasse V3 Regnskap kontoplan til Unimicro Lønn standardkontoer:

  • Når du har kjørt lønnsavregningen på Unimicro Lønn, ta ut konteringssammendraget.
  • Gå gjennom konteringssammendraget og kontroller at alle konti finnes på Faste register - Hovedbok i V3 regnskap. Opprett eventuelt kontoer som mangler.
  • Dersom du bytter konto for f.eks. arbeidsgiveravgift så kan f.eks. saldo fra tidligere perioder føres over til den nye kontoen.

 

2: Opprett kontoer som mangler i selskapet på Unmicro

Dersom du skal importere en SAF-T-fil, så får du inn de fleste kontoene på den måten.

Ellers går du på Regnskap og velger Kontoplan. Søk opp de kontoene du noterte i forrige punkt. Dersom det mangler en eller fleire konti, opprett dem: https://hjelp.unimicro.no/moduler/regnskap/bilagsforing/opprette-hovedbokskonto-fra-bilagsforing

 

SAF-T

En langt enklere metode for å få både kontoplan og dimensjoner på plass, er ved å importere SAF-T fil.

OBS: SAF-T tar leser inn standard kontrogrupper, så du må kanskje inn og opprette enkelte kontoer manuelt i tillegg. Når det gjelder dimensjoner så tar eksporten fra V3 pr i dag kun med dimensjoner det er bokført på.

Du finner informasjon om hvordan du eksporterer fil fra V3 Regnskap og importerer den til Unimicro her: https://hjelp.unimicro.no/kom-i-gang/konvertering/saf-t-import-fra-v3

 

Videre til neste punkt.
Tilbake til hovedside for overføring av data.
Tilbake til hovedside om overgang til nytt lønnssystem.