Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Grunndata til Unimicro Lønn - Registrer satser på ansatte

Når du har fått de ansatte på plass, så kan du fylle inn satsene på arbeidsforholdene til de ansatte.

I V3 Lønn ligger satsene under Stilling på de ansatte. I Unimicro Lønn ligger satsene på Arbeidsforhold på den ansatte.

Det skal gjøres en liten endring i Unimicro Lønn slik at du skal kunne importere satsene eller taste dem fortløpende. Denne endringen kommer i løpet av november. (Du kan se hvordan det vil fungere i denne filmen.) Inntil videre må du inn på en og en ansatt.

Dersom du har to skjermer kan du ha oppe Ansattkortet og Stillinger i V3 Lønn på den ene skjermen, og Unimicro Lønn på den andre skjermen, og så kopiere over, eller taste inn detaljene i Unimicro lønn.

Dersom du ønsker å ha satsene ut i Excel, eller se dem i en liste, gå til Oversikt (den grønne haken), og velg Register Stillinger:

 • Søk opp alle stillinger med Sluttdato blank. (Så slipper du å få alle avsluttede opp i listen). Du klikker på søkevalgene for å få opp listen der du velger Sluttdato. Så klikker du i kolonnen i midten, der det står lik eller begynner med, for å få opp listen der du kan velge blank. Blank ligger nederst, så du må gjerne scrolle/rulle ned for å finne valget:
  1_stillinger.png
 • Som du ser er det mange felter inne, men ikke feltene for sats. Trykk derfor Feltvelger-knappen.
 • Marker et felt som du ønsker Månedslønn før i listen, og velg Sett inn felt.
 • Velg Månedslønn i listen og velg OK:
  2_stillinger_mndlønn.png
 • Gjenta for å få satt inn Timesats:
  3_stillinger_time.png
 • Velg OK når du har fått inn feltene. Du ser da Månedslønn og Timesats i listen (dette er bare testdata, så tallene henger ikke sammen):
  4_stillinger_eksport.png

 

Når du har fått ut listen du trenger kan du gå i Unimicro, og velge Lønn og Ansatte:

5_finn_ansattt.png

Du får da opp ansattlisten. Du kan enkelt søke i listen. Du sorterer på samme måte som i V3 lønn, ved å klikke på kolonneoverskriften. Du ser av pilen at her er det sortert på ansattnummer:

5_ansattlistet.png

Klikk på en ansatt for å få registrert inn satsene. Du kommer først inn i ansattkortet. Satsene ligger på arbeidsforholdet. Arbeidsforhold finner du ute til høyre. Legg merke til at du kan velge Vis alle dersom du har flere arbeidsforhold.  Det er to måter å åpne arbeidsforholdet på: Du kan velge knappen med tre prikker og så Vis detaljer, men det enkleste er å klikke på id-en:

7_arbforhold.png

Inne på arbeidsforholdet må du scrolle/rulle ned til den seksjonen som heter Lønn. Der registrerer du inn satsene:

8_sats.png

Årslønn vil vise månedslønn ganger 12.

8_sats2.png

Bruk knappen Lagre endringer i toppen eller bunnen til slutt. Det er også en knapp for Tilbake til ansatt. Den tar deg tilbake til ansattkortet. Kjappeste metode for å komme tilbake til ansattlisten er ved å klikke på Ansatte over ansatt-navnet:

9_tilbake.png

Tilbake i listen ser du at første ansatte har fått satser:

10_tilbake.png

Fortsett med neste ansatte/arbeidsforhold til du har fått alt på plass.

 

Videre til neste punkt.
Tilbake til hovedside for overføring av data.
Tilbake til hovedside om overgang til nytt lønnssystem.