Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Når bør vi gå over til nytt lønnssystem?

Siste frist for å gå over til nytt lønnssystem er desember 2024. Fra januar 2025 vil du ikke kunne levere a-melding fra Unimicro V3 lønn.

Alle kan i utgangspunktet gå over til Unimicro Lønn alt i dag. For enkelte kundegrupper jobber vi med å finne løsninger som gjør det enklere å jobbe med regnskap og faktura i Unimicro V3, samtidig som du benytter lønnssystemet i skyen. Da kan det være lurt å avvente litt.

 

Figuren nedenfor forsøker å vise hvem som bør avvente og hvem som kan gå over nå, basert på noen enkle spørsmål. Vi skriver så en begrunnelse nedenfor. Se gjerne gjennom listen nedenfor i tillegg, da det finnes et par andre begrensninger.

overgangV3.png

 

Hvorfor bør du avvente?

1: Dersom dere benytter Contracting:

Prosjekt/prosjektordre er en dimensjon. De fleste med Contracting oppretter nye prosjektordre hyppig. Se punkt nr 2 for forklaring.

Dersom selskapet også benytter timeregistreringsmodulen, trengs timene både i V3 til Prosjektordre/Ordre og til lønn. Se punkt nr 3 for forklaring.

 

2: Dersom dere benytter dimensjoner i lønn, og ofte oppretter nye dimensjoner (dimensjoner = prosjekt, avdeling o.l.):

Det finnes pr i dag ikke noen enkel metode for å opprette nye dimensjoner i Unimicro Lønn i tillegg til V3 Regnskap/Faktura. Altså vil du måtte opprette hvert enkelt prosjekt/avdeling o.l. på nytt i Unimicro Lønn før du kan føre lønnen. Vi ser på muligheter for å forenkle dette, og vil oppdatere denne siden med hvilken løsning vi eventuelt finner.

For selskaper med ansatte med fastlønn, som skal ha lønnskostnadene fordelt per prosjekt, finnes det per i dag ikke prosjektutligning i Unimicro Lønn. Det er planlagt å lage en slik løsning.

OBS: Det er oppdaget en problemstilling rundt dimensjonstype nr 3 og 4 (standard kalt Ansvar og Område) i Unimicro. Dersom du benytter en av disse dimensjonstypene fra lønn bør du avvente overgangen til Unimicro Lønn, for å unngå problemer med å få korrekte bilag til V3 Regnskap.

 

3: Dersom dere benytter V3 Timeregistrering eller andre timesystemer:

Pr i dag vil du måtte importere timer via en Excel-mal til hver enkelt lønnskjøring.

Vi ser på løsninger for å få timer over til Unimicro Lønn. Hvilken løsning vi finner har vi ikke oversikt over pr i dag. Uansett kan timer alltid importeres via en excel-mal til Unimicro lønn.

Dersom dere importerer timer til V3 lønn kan det være det kun er en liten endring i filen som trengs for å enkelt kunne importere den til Unimicro lønn.

 

4: Dersom dere benytter dokumenter i Lønn:

Unimicro Lønn har ingen dokumenthåndtering pr i dag. Over nyttår skal det igangsettes et prosjekt for å lage dokumenthåndtering. Omfanget av prosjektet er pr i dag ikke kjent. Det kan være dokumentsystemet ikke får samme funksjonalitet som dagens system i Unimicro V3.

 

5: Andre begrensninger:

 

TravelText

Det er et par kjente utfordringer i forbindelse med bruk av TravelText og Unimicro Lønn sammen med V3 regnskap. Det går på refundering av utlegg via regnskap:

  • Alle reiseregninger vil vise i listen i V3. Vi jobber med å finne en metode for å utelukke dem fra visningen.
  • Utleggsfunksjonen i V3 regnskap oppretter reskontro basert på ansattregisteret i V3. Nye ansatte som skal ha refundert utlegg i V3 Regnskap vil derfor måtte opprettes i V3-ansattregisteret inntil videre. Dette håper vi også å finne en løsning på.

 

Kistra/Kostra kontoplan:

Det er pr i dag ikke støtte for å benytte Kistra/Kostra kontoplan i Unimicro. Det er planer om å lage en funksjon i V3 Regnskap for å kontert korrekt i V3 Regnskap. Når løsningen blir klar vil vi oppdatere denne siden. Inntil videre må eventuelt lønnsbilaget føres manuelt.

 

Svalbard, Jan Mayen og bilandene:

Det er pr i dag ikke støtte for å rapportere lønn, opphold og skatt for arbeid på Svalbard. Du kan levere dette manuelt i skjema A10 utenom. Husk i så fall å kun rapportere det som gjelder Svalbard i skjemaet, og å ikke ta med Svalbard i A-melding. Dere kan føre det i Unimicro Lønn, slik at alt kan utbetale samtidig, men lønnsartene skal da ikke ha a-meldingsinformasjon.

 

Plugins eller spesialtilpasninger:

Dersom dere har fått spesiallaget funksjoner eller rapporter i V3 Lønn, er det ikke sikkert det kan tilbys i Unimicro Lønn.

 

 

Tilbake til hovedside om overgang til nytt lønnssystem.

Til hovedside for overføring av data.