Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Endring i rapportering av permisjoner for 2018

Fra periode 1-2018 skal du definere nærmere hvilken type permisjon den ansatte har. Du må minst ha versjon 3.64 for å kunne gjennomføre denne endringen og rapportere permisjoner på 2018

Tidiligere hadde du kun to valg inne på Registrere - Fravær - Permisjon: Permisjon og Permittering. Fra periode 1-2018 kan du ikke lenger rapportere med kun type Permisjon. Du må spesifisere nærmere. De nye permisjonstypene er:

  • Permisjon med foreldrepenger
  • Permisjon ved militærtjeneste
  • Utdanningspermisjon
  • Velferdspermisjon

For permisjoner som går over årsskiftet 2017/2018 må du derfor bytte permisjonstype før du skal levere a-melding for periode 1-2018. Det gjør du ved å gå inn på Registrere - Fravær - Permisjon, finne den/de ansatte du skal bytte på og endre verdien i feltet Type.

De permisjonene du bør bytte type på, vil være merket med rødt:

2_permisjon_rodt.png

Klikk pilen i feltet, og velg en av de nye permisjonstypene:

3_permisjon_bytte.png

For spørsmål om hvilken permisjonstype som skal benyttes, kontroller veiledningen til a-meldingen eller kontakt a-ordningen/EFF eller NAV.

 

Når du har lagret endringen, vil rødfargen forsvinne:

4_permisjon_lagre.png

 

Det som videre skjer er at når du leverer a-melding på 2018 så er det den nye typen som blir rapportert. Slik ser det ut i selve a-meldingsfilen:

5_permisjon_amld2018.png

 

Det er kun på 2018 og senere du kan benytte de nye typene. Derfor vil systemet endre til den gamle typen permisjon dersom du leverer erstatningsmelding på 2017. Det vil se slik ut i filen:

6_permisjon_amld2017.png

 

Dersom du kun får opp permisjon som valg, ikke de nye typene, så har du ikke fått oppdatert til versjon 3.64 ennå. Den versjonen kommer tidligst i uke 51 i 2017.

Tagger: