Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Feilmelding ved innsending av a-melding

Dersom du får problemer eller feilmelding ved sending av a-meldingen så finnes det en kommunikasjonstest du kan kjøre.

Først og fremst, så må du sette opp at altinn og Uni Økonomi skal kommunisere. Her ser du mer informasjon om hvordan. Kortversjonen er:

  1. Registrer Uni Økonomi som datasystem i altinn-portalen. Logg på altinn.no og gå på Tilgangsstyring - Datasystemer og registrer Uni Økonomi der. Du må legge inn et navn og et passord. Når du lagrer får dette ein id (systemid).
  2. Gå inn i Uni Økonomi (lønn eller regnskap) og velg Periodiske rutiner - Altinn oversikt - Innstillinger. Registrer inn systemid-en du fikk tildelt og det passordet du satte opp, og lagre.Enkelte får likevel feil melding ved forsøk på sending av a-melding til Altinn. En feilmelding kan typisk se sånn ut:

a-meld_kommunikasjonstest_typiskfeilmelding.png

Feilmeldingen inneholder altså teksten Could not fetch Schema definition from Altinn, eller tilsvarende. Det tyder på problemer med pålogging til Altinn, f.eks. ikke tilgang eller feil i systemid/passord.

I bildet for a-melding finnes det mulighet for å teste kommunikasjonen mot Altinn. Du finner det under Valg – Test kommunikasjon:

a-meld_kommunikasjonstest.png

Dersom det er feil i påloggingen, som f.eks. ikke tilgang eller feil systemid/passord, så vil kommunikasjonstesten se ut som dette:

a-meld_kommunikasjonstest_feil.png

Øverst ser du organisasjonsnummer og systemid. Passordet som er registrert er ikke present. Det at det står present der betyr kun at det er registrert inn et passord i altinn oversikt (present = tilstede).

Så ser du at det står An error occured (det oppstod ein feil), og feilen er at Retreived NULL available Schemas (fikk ingen skjema frå altinn). Altså prøver systemet å logge på altinn med systemid og passord. Systemet får kontakt med altinn, men får ingenting tilbake frå Altinn. Det betyr at systemid ikke har tilgang til noe for dette organisasjonsnummeret eller at det er feil i systemid/passord. Kontroller da at systemid-en du har fått registrert på altinn.no har tilgang til å levere a-melding for dette organisasjonsnummeret. Det er Altinn som kan hjelpe dere med dette. Registrer så inn korrekt informasjon i innstillingene for dette (Periodiske rutiner - Altinn oversikt - Innstillinger.)

Slik ser en suksessfull kommunikasjonstest der tilgangen er på plass ut:

a-meld_kommunikasjonstest_tilgang.png

Systemet får lastet ned ett antall skjema (Retreived 1107 avialable Schemas) og blant dem så finner systemet skjemaet for a-melding (Trying to retreive schema for a-melding. Schema downloaded).

For problemer med henting av tilbakemelding, se egen artikkel om det.

Tagger: