Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Ekstra 5 prosent arbeidsgiveravgift for lønn over 750 000 fra januar 2023

I statsbudsjettet for 2023 er det vedtatt ekstra arbeidsgiveravgift (aga) på 5% for lønn over 750 000.

Utdrag fra Stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2023 § 3: "(...) (5) Når arbeidstaker fra samme arbeidsgiver mottar ytelser på mer enn 750 000 kroner, skal det i tillegg til satsene nevnt over regnes en ekstra avgift etter en sats på 5 pst. av det overskytende."

Du må minst ha versjon 3.72.18 (nyttårsversjonen) før denne beregningen slår inn. Nyttårsversjonen kommer tidlig i januar.

Hvordan skal dette beregnes:

 • Den ekstra satsen beregnes per ansatt, og den beregnes av lønn over 750 000. Når du har fått installert nyttårsversjonen vil systemet beregne ekstra 5% arbeidsgiveravgift dersom ansatte kommer over grensen.

  • Arbeidsgivers del av pensjon skal ikke medregnes i grunnlaget for ekstra 5% aga. Dette ble vedtatt i forskrift 21.12.2022.

  • Vi venter ennå på avgjørelse om refusjon sykelønn skal holdes utenfor eller ikke. Så det kan komme endringer i løpet av 2023. Pr i dag reduserer refusjon sykelønn også grunnlaget for ekstra 5% aga i lønnssystemet.
 • Den ekstra satsen gjelder i alle soner. Altså vil dette også gjelde i sone 5 og på Svalbard.

  • 18.01.2023 kom det informasjon om at ekstra 5% aga likevel ikke skal gjelde på Svalbard.

 

Se om ansatte er under/over grensen for ekstra 5% arbeidsgiveravgift:

For å følge med på om ansatte nærmer seg grensen, eller har oversteget den, kan du søke i Oversikt bildet:

 1. Velg Register Lønnspost.
 2. Ta vekk utvalg på dato. Du skal søke på alle lønnsposter inne på 2023.
 3. Søk på Grl.AGA lik Ja (Du kan klikke i feltene for å velge blant de ulike søkekriteriene)
 4. Pass på at Vis gruppering er på.
 5. Dra kolonnen Ansattnr opp i det grå grupperingsfeltet.

Du får da se sum arbeidsgiveravgiftsgrunnlag per ansatt, og kan se om noen har kommet over 750 000. OBS: Grunnlag for arbeidsgivers del av pensjon skal ikke regnes med, så du må eventuelt trekke dette fra summen.

aga_oversikt.jpg

I senere versjoner håper vi også å få et eget felt i Oversikt, som viser om det er beregnet ekstra 5% AGA. (Se neste avsnitt.)

 

Hvordan ser jeg at systemet har beregnet ekstra 5% arbeidsgiveragift:

Du ser det først på konteringssamendraget. Systemet fører på samme konto som vanlig arbeidsgiveravgift, men det blir skilt ut med egen tekst:

aga_kontering.jpg

Fra versjon 3.73.11 får vi et nytt felt i Oversikt, for register Lønnsposter. Feltet heter "AGA Ekstra 5%". Dette feltet vil vise sum ekstra 5% aga for de postene der det har blitt beregnet. Bruk Feltvelger-knappen for å sette inn det nye feltet.

OBS: Etter oppdatering vil det først bare vise for nye lønnskjøringer. Du kan også få til visning for eldre lønnskjøringer ved å gjennoppbygge aga, men vent litt med det. Les først denne artikkelen om utfordringer rundt ekstra 5% aga og refusjon sykelønn.

felt_i_oversikt.jpg

I rapportene "Sum arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk" og "Sum arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk periode" viser det under Fra system. Legg merke til at grunnlaget for ekstra 5% aga er merket med stjerne. Dette fordi det ikke skal summeres med i det totale aga-grunnlaget. Grunnlaget for aga er jo alt rapportert for vanlig arbeidsgiveravgift. Her er det kun med som grunnlag for den ekstra satsen.

aga_rapport.jpg

På Periodiske rutiner - Sum Arb.avg. og f.trekk viser det på samme måte som i rapportene ovenfor:

aga_rapport2.jpg

Dersom du ser på Detaljer i bildet for levering av a-melding vil du også se ekstra 5% aga. Der ser det ut som grunnlaget summeres feil, for grunnlaget for 5% aga blir også tatt med. Legg merke til at i bildet for levering er det summert korrekt. Det blir også korrekt i a-meldingen.

aga_detaljer.jpg