Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Sette opp utleggstrekk på en ansatt

Dersom du som arbeidsgiver har fått melding om at en av dine ansatte har et påleggstrekk, kan du registrere dette inn i systemet.

OBS: Fra januar 2021 skal du rapportere utleggstrekk skatt i a-melding. Se denne artikkelen for fremgangsmåte.

 

Menyvalg: Ansattkortet – Faste poster


Du må enten sette opp en egen l.art for dette trekket, eller du kan bruke en av standard lønnsartene, f.eks. 603.
Gå inn på faste poster på den ansatte og legg inn lønnsarten og hvor mye som skal trekkes pr. lønning, husk negativt beløp. Lenger til høyre på linjen har du en kolonne for Saldo:

utl1.png
Trykk på søkeknappen her, så kommer du inn i dette bildet:
utl2.png
Her legger du inn det totale beløpet som skal trekkes. Dette beløpet skal legges inn uten fortegn.
Når du så kjører lønn på vanlig måte, vil systemet automatisk trekke den ansatte for beløpet som ligger under Sats. Etter at lønnen er kjørt kan du gå inn igjen på Saldo og da vil du se at vi har fått opp et restbeløp her:
utl3.png
Vi har også laget rapporter så du kan ha oversikt over saldoene. De heter Åpne saldoer pr. ansatt og ligger under rapportgruppene Ansatt og Testrapporter.
utl4.png