Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Hvordan føre refusjon sykepenger for refusjon av arbeidsgiveravgift

Utbetaling av sykepenger og beregning av arbeidsgiveravgift skjer som vanlig. Når du får refundert sykepengene kan du føre en post som gir refusjon av arbeidsgiveravgiften som opprinnelig ble beregnet.

OBS -  fra 2023: Dersom du har ansatte som har/kan komme over grensen for 750 000 i lønn, slik at det skal beregnes ekstra 5% aga, så må du spesifisere refusjonen videre. Du finner informasjon om det her.

 

Det må opprettes en ny lønnsart som bare er "med i grunnlag for" arbeidsgiveravgift (eks):


Ref1.png 


Denne lønnsarten skal ikke inneholde LT-kode, og i a-ordningen skal den heller ikke ha noe informasjon under A-melding. Under skillearket "Andre Valg" setter du hake for “Er refusjon AGA”. Det er også mulig å skjule lønnsarten på lønnsslippen:


Ref2.png 


Når du mottar refusjon fra NAV så føres dette beløpet i minus på hver ansatt:


Ref3.png