Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Utbetaling av feriepenger

Vi vil her vise hvordan du setter opp lønnskjøringen med feriepenger.

1) Oppsett av lønnskjøringen:

Sjekk at det finnes en lønnskjøring med status Klar som du ønsker å generere feriepengeposter til.

På Hjem - Lønnskjøring er det feltet Type som er viktig. Her har du, i tillegg til Vanlig lønnskjøring, valgene –1/26 månedslønn, +1/26 månedslønn og –4/26 månedslønn. Disse valgene tilsier hvor mye månedslønn som skal utbetales/trekkes denne måneden for å unngå at det skal trekkes/legges til månedslønn neste lønnsperiode. Det regnes 26 dager i måneden fordi en uke består av 6 virkedager.


utbet1.png


–1/26 månedslønn; benyttes ved utbetaling av 11,1% feriepenger trekkfritt (sjelden i bruk)
+1/26 månedslønn; benyttes ved utbetaling av 10,2% feriepenger trekkfritt (4 uker ferie, ferieloven).
–4/26 månedslønn; benyttes ved utbetaling av 12% feriepenger trekkfritt (5 uker ferie)
-3/22 månedslønn; kan også benyttes ved utbetaling av 12% feriepenger (5 uker ferie), men er en litt annen brøk.

Se for øvrig www.skatteetaten.no for mer informasjon om dette valget.

Fra 2017 er det nye regler for rapportering av trekk i lønn for ferie. Dette blir håndtert automatisk når du benytter valgene ovenfor. Du finner mer informasjon her.

Det er kun dersom det finnes ansatte som får månedslønn dette valget er aktuelt.


Forutsetningen for at det skal bli lagt til/trekt månedslønn når man har satt på dette valget, er at månedslønnen er lagt inn som fastlønn og at lønnsarten for månedslønn har kryss for Er månedslønn.


utbet2.png

 

Dersom du har en blanding av ansatte som skal ha vanlig lønn/feriepenger finnes det ulike måter å håndtere dette på. Se eksempler her.


2) Generere feriepengepostene:

Kjør feriepengerutinen på Periodiske rutiner - Feriepenger

Velg hvilket år grunnlaget skal hentes fra (Normalt Forrige år)

Velg om du vil ha automatisk tilbakeføring av arbeidsgiveravgift av feriepenger eller ikke.

Velg Videre

Rutinen vil i neste steg hente frem aktuelle ansatte. Her er det mulig å se både grunnlag, sats og tidligere utbetalt.


utbet3.png

Her velges de ansatte som skal være med i kjøringen ved å krysse av i “Valgt” kolonnen. Du har et par valg som forenkler avkrysningen:
• Knappen Velg alle vil sette kryss i Valgt for alle ansatte.
• For å velge ut en eller flere ansattkategorier kan du trykke på knappen “Kategorier”. De ansatte i valgte kategorier vil da bli forsøkt krysset av i listen

Dersom en ansatt ikke lar seg krysse av er det trolig fordi han allerede har fått utbetalt alle feriepengene som er tilgode. Dette vil du se i kolonnen for Tidl. Utbetalt.

Kolonnen helt til høyre (Utbetales) viser hvor mye som skal utbetales til hver ansatt. Du kan her overstyre beløpet dersom det kun er en del av feriepengene som skal utbetales.

Det er mulig å styre om den 6.ferieuken for ansatte over 60 skal være med i utbetalingen. PS! Dette er også mulig å gjøre for hver enkelt ansatt i kolonnen “6.f.uke”.

Dersom du ønsker å betale ut en bestemt prosentsats av de utvalgtes feriepenger kan du fylle inn satsen direkte i feltet “Utbetal prosent av total”. NB: Neste gang du skal registrere en delutbetaling må du registrere inn hvor stor prosent de ansatte skal ha fått utbetalt hittil. Dersom du f.eks. har utbetalt 20% av feriepengene tidligere, og nå ønsker å utbetale 50% til, må du registrere inn 70 i feltet for prosent.

Trykk Videre.


utbet4.png

 

Du får da mulighet til å velge hvilken lønnskjøring feriepengepostene skal genereres til. Det er kun lønnskjøringer med status Klar som viser i denne listen.

Trykk Fullfør.

 

utbet5.png

Det er nå registrert feriepengeposter på de ulike ansatte. Disse kan man redigere på som du vil, eventuelt fjerne dem om de ikke stemmer/ikke skulle være med. De forandringene du gjør på feriepengepostene vil bli registrert av systemet. Dersom du f.eks. bare skal utbetale en del av feriepengene, kan du korrigere beløpet i posten. Da vil systemet registrere at bare en del av feriepengene er utbetalt, og du vil få med resten dersom du kjører feriepengerutinen på nytt.


Når alle feriepengeposter og andre lønnsposter er på plass, avregner du lønnskjøringen som vanlig.