Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Remittering av lønnsposter

Du kan remittere lønnspostene til bank for betaling.

Menyvalg: Periodiske rutiner - Remittering.

Først må innstillingene for remittering være på plass. Det benyttes samme innstillinger som for remittering fra regnskap. Du finner mer informasjon om det her.


De innstillingene som er spesielle for remittering fra lønnsmodulen er:
Skattetrekk kto: Dersom du skal overføre skattetrekket til skattetrekkskonto ved hjelp av remittering må du fylle inn bankkontonummeret her.
Eksporter faste trekk: Dersom denne haken er på vil faste trekk som er koblet mot leverandør (f.eks fagforeningstrekk) bli med i remitteringsfilen.


lønn1.png 


Innstillinger på de ansatte:
For at du skal kunne remittere lønnsutbetalingen til en ansatt må du ha registrert inn adresse (minimum postnummer og -sted) på den ansatte. I tillegg må du ha lagt inn Gironummer som lønnsutbetalingen skal skje til.

 

lønn2.png

 

Remittere en vanlig lønnskjøring:
Etter at lønnskjøringen er avregnet kan du velge å remittere en lønnskjøring. Gå på Periodiske rutiner - Remittering og velg Opprett utbetalinger for lønnskjøring.
Velg hvilken lønnskjøring det skal opprettes utbetalingsposter for, og evt betalingsdato. OK.


lønn3.png 


Når du har fått postene opp i remitteringslisten, hak av under Velg og trykk Lag remitteringsfil.
Postene blir da eksportert til fil og du kan logge på i bank for å få hentet opp filen der og legge postene til betaling.

 

lønn4.png