Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Remittering innstillinger

Det er viktig sette opp innstillingene korrekt før du begynner å bruke remittering.

Menyvalg: Periodiske rutiner – Remittering

 

Første gang du åpner Remittering vil et bilde for innstillinger vises. (Senere finner du det igjen under Periodiske rutiner - Remittering - Rediger - Innstillinger.) 

Registrere innstillinger for direkte remittering:

remittering innst..png

Forklaring til feltene:  

Eksportformat: Du må velge hvilken remitteringstype som skal benyttes. Velg om remitteringstypen som skal benyttes er Telepay eller BBS, og kontroller så innstillingene som er satt opp under arkfanen som tilhører den remitteringstypen som er valgt. NB: Systemet foreslår alltid Telepay, så dette må kontrolleres.  

Vi anbefaler å bruke Telepayformatet. Skifte av format krever litt planlegging. Tøm nettbanken for returposter, dvs. vent til alle remitterte poster er betalte og returfiler er lest inn, før du endrer oppsettet i nettbanken din til det nye formatet og til slutt endrer innstillingene i Uni.  

Returfil skal benyttes: Dersom du ønsker å lese inn returfiler fra bank for å føre betalingspostene, setter du på hake i dette feltet.  

Bank godtar MOD 11 KID: KID på faktura finnes på to formater: mod 10 og mod 11. Ikke alle banker godtar kid mod 11. Derfor kan du forhindre at systemet godkjenner kid mod 11 ved registrering ved å fjerne haken i dette feltet.  

Bruk filnavn fra klient: Dersom denne haken er på vil systemet legge klientnummeret til klienten til i filnavnet på remitteringsfilen som blir eksportert. For en telepayfil vil i så fall filnavnet bli f.eks TILTB001.TBD for klientnr 1, og for BBS vil det bli DIRREM001.BBS.

Posteringstype: Dette gjelder ved innlesing av returfil. Her velger du om du ønsker at bankposteringen skal føres som Samlebeløp (per dato), Hovedposter (per leverandør per dato) eller som Enkeltposter.  Velg det som vil ligne mest på det kontoutskriften fra bank vil vise, for å lette avstemmingen.

Filnavn per eksp. type: Er denne haket av vil det være mulig å eksportere innenlandsfiler, utenlandsfiler og lønnsfiler samtidig til banken. Filene vil få benevnelsen I for innland, U for utland og L for lønn først i navnet.

Lagre utgående filer til: Her spesifiserer du hvilken mappe du ønsker at systemet skal lagre den filen du eksporterer til bank i. (Dette må være samme mappe som du setter opp i nettbanken som den mappen banken skal hente filer fra.)  

Hente returfiler fra: Her spesifiserer du hvilken mappe systemet skal hente returfilene fra bank fra. (Dette må være samme mappe som nettbanken eksporterer filer til.)   Vi anbefaler å bruke en mappe for sending og en mappe for mottak, da dette gir best oversikt. Dersom du endrer innstillingene her må du huske å gjøre tilsvarende endring i nettbanken din.  

Interimkto direkterem: Interimskonto for direkte remittering. Dersom systemet ikke finner ut hvilken leverandør en returfilpost skal føres mot, eller dersom du velger å ikke benytte returfil (fjerner hake for Returfil skal benyttes) vil postene bli ført mot denne kontoen. Dersom du har lønnsmodulen for V3 er det i tillegg denne kontoen Netto utbetalt vil bli postert mot.  

Hovedbokskonto bank: Her fyller du inn den hovedbokskontoen for bank returfilpostene skal føres mot.

Betalingskonto: Fyll inn den bankkontoen som remitteringspostene blir belastet når man eksporterer remitteringsfil. (Den kontoen i banken som skal benyttes når man betaler leverandørene.)  

Skattetrekk kto: Dette gjelder lønnsmodulen. Dersom man skal remittere skattetrekket inn på skattetrekkskonto, er det denne kontoen forskuddstrekket vil bli overført til.  

Konto provisjon bank: Denne kontoen vil kun være i bruk ved utlandsremittering. I dette feltet setter man inn den hovedbokskontoen som evt gebyrer o.l skal føres mot. De feltene som er merket med en rød stjerne er felter som må være fyllt ut for at man skal kunne eksportere remitteringsfiler.  

I tillegg til innstillingene under Generelt, må man fylle ut de korrekte innstillingene for det formatet man har valgt. For å fylle ut innstillingene for Telepay velger man skillearket Telepay. Her er det feltene Telepay foretaksnr og Divisjon som er mest aktuelle.

Eksporter trekk: Gjelder lønnsmodulen. Dersom denne haken er på vil trekk koblet mot leverandørkonto bli remittert. Dette kan f.eks være fagforeningskontingent.

 

I tillegg må du fylle inn innstillinger under den arkfanen som tilsvarer det eksportformatet du har valgt:

Telepay:

Telepay foretaksnr er vanligvis det samme som organisasjonsnummeret til bedriften. Dersom man skal remittere i en egen divisjon, fyller man i tillegg ut feltet Telepay Divisjon. Dersom man er usikker på hva som er korrekt her, ta kontakt med banken.  

BBS:

For å fylle ut innstillingene for BBS velger man skillearket BBS. Her fyller man inn AvtaleID og KundeID. Begge deler får man oppgitt fra banken. Dersom man skal benytte BBS-formatet, må man nå fylle ut med 9 tegn i feltet BBS Avtale ID og med 8 tegn i feltet BBS Kunde ID.
Dersom verdiene man har fått oppgitt fra banken har færre tegn, fyller man ut med innledende nuller.   

Har du behov for å finne igjen innstillingsbildet finner du det ved å velge Periodiske rutiner - Remittering - Rediger - Innstillinger. Hvis ikke de nødvendige innstillinene er på plass, vil du få opp innstillingsbildet for remittering ved forsøk på å registrere noe til remittering.    

Innstillinger på leverandører: For å gjøre remitteringsregistreringen lettere bør man registrere inn adresse og kontonr på alle leverandører. Se Innstillinger på leverandører for mer info. 

Du finner informasjon om innstillingen under arkfane Bankkonto i artikkelen om Remittering fra fleire bankkontonummer.