Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Utbetalinger til selvstendig næringsdrivende

Fra versjon 3.59.36 eller høyere støtter Unimicro V3 rapportering til Altinn, av utbetalinger til selvstendig næringsdrivende. Skjemaet skal leveres årlig, fra og med inntektsåret 2015. Rapporteringsfrist er 15. februar.

Tidligere kode 401 er ikke videreført i a-ordningen. Kun godtgjørelser til opphavsmann til åndsverk inngår i a-meldingen. Vederlag for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art skal ikke innrapporteres gjennom a-meldingen.

"Betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted" omfatter  vederlag for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art og  skal innrapporteres separat fra a-ordningen.  Disse opplysningene skal innrapporteres via Altinn, enten ved å laste opp fil på skjema RF-1301 eller ved å registrere direkte i skjema RF-1321.

Informasjonen over er hentet fra Altinn.no. Fra versjon 3.59.36 og høyere har Unimicro V3 løst dette ved å støtte eksport av skjema RF-1301 til Altinn.

Skatteetaten sin informasjon om innrapporteringen kan du lese her.  Legg merke til at det er beløp eksklusive mva som skal rapporteres.

Fremgangsmåte:

1.   Start med å merke de leverandørene som skal være med i rapporteringen (Regnskap - Faste registre - Leverandør - Kjøpsinfo). Her kan du hake av det nye feltet Betalinger til selvstendig næringsdrivende (tidligere LTO-kode-401), og lagre.

99_selvst_leverandør.png

 

2.   Pass på at alle har korrekte opplysninger i feltet Organisasjonsnummer. (Under Andre opplysninger.)

 

Når du har merket alle som skal være med i rapporteringen, åpner du den nye funksjonen Utbetalinger til selvs.næringsdrivende (Regnskap - Periodiske rutiner - Eksport). Pass på å stå i riktig regnskapsår.

99_selvst_eksp.png

 

3.   Sjekk grunnlaget og opplysningene. Det er to kriterier for at en leverandør skal komme med i eksporten, 1 - hake må være satt på leverandørkortet, og 2 - der må være regnskapstransaksjoner på leverandøren i året du tar ut data for som er ført mot resultatkonto. Velg Send fil.

1 selvst nær.png

Du har mulighet til å redigere beløpet som skal rapporteres før eksport. Dette fordi vi ser at mange har ført andre ting enn bare kostnaden fra fakturaen i samme bilag, og derfor får problemer med å få beløpet til å stemme. Du kan da skrive inn beløpet i feltet Rapporteres. Det er det beløpet du skriver der som vil bli eksportert:

 

2 selvst nær.png

 

4. Velg å generere PDF-filer. Dette vil lagre en rapport per leverandør over hva som blir rapportert. Denne kan benyttes for å informere leverandøren om hva som er rapportert. Du får lagret pdf-filene på valgt område. I tillegg blir filen lagt inn under Dokumenter på leverandøren. Siden du kan velge å endre beløpet for eksport så er det greit å lagre hva som faktisk er rapportert.

3 selvst nær.png

 

5.   Avslutt med å logge inn i Altinn, kontroller, signer/send inn skjema RF-1301.

 

6.   Rapport til leverandør kan sendes fra leverandørkortet.  

 sende lev 1.png

 

 

 sende lev 2.png

Eller det kan sendes fra eksportbildet:

 4 selvst nær.png

 

 sende lev 3.png