Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Feilmelding ved bruk av kontoregel

Dersom du har satt opp systemet til å bruke kontoregler kan du få advarsler ved lagring av faktura eller bilag dersom ikke påkrevde felter er fylt ut.

Menyvalg: Faste register - Kontoregler

Kontoregler brukes for å sikre at nok informasjon blir registrert før bilaget lagres. Dersom du forsøker å føre på en konto som er med i en kontoregel uten å oppfylle kriteriene for denne regelen får du opp en advarsel, f.eks. som denne:

1 feil_1.png

Her er det laget en regel som heter Påkrevd avdeling som gjelder for konto 3000 og når vi da forsøker å føre på denne uten å legge inn avdeling får vi opp advarsel. Legg inn avdeling for å få lagret bilaget.

Dersom du ønsker å endre på regelen gjøres det under Faste register - Kontoregler. Se her for mer info om oppsett og bruk av kontoregler.