Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Feilmelding ved lagring av ny kunde eller leverandør

Error in p_Save:

Error saving: Error in Save:

Error in Save: Error in numberseries: Next ID already exists

Dersom du får denne feilmeldingen ved lagring av ny kunde eller leverandør så betyr det at neste ledige i nummerserien er satt til et nummer som alt eksisterer:

1_feil_nrserie_kunde.png

Det kan være du har valgt feil nummerserie (kontroller feltet Nr.serie for ny). Dersom ikke, gå på Faste register - Nummerserier - Konto, og endre Neste til et kundenummer som er ledig.

Tips: Sett på hake for Vis sist brukte nummer i seriene. Da vil feltet Sist brukte nummer bli oppdatert, og du kan sette Neste til en høyere.

Husk å lagre endringen.