Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Nummerserier - Konto

Her kan du opprette egne nummerserier for konto. Det er typisk reskontroserier (kunder og leverandører) du endrer på her.

Menyvalg: Faste register - Nummerserier - Konto

MERK: For å unngå vanskeligheter senere er det viktig å endre nummerseriene FØR du begynner å opprette konti, fakturere, bokføre ol. Ta sikkerhetskopi før du gjør endringer.

Kontoseriene ser du vanligvis under Konto i nummerserie-bildet. Det er de som har Register Kontoer, Debitor eller Kreditor. Det er viktig at ingen av disse seriene overlapper, selv om de ikke har samme Register. Årsaken er at reskontroer også er unike kontoer. Et kontonummer kan kun finnes en gang.

5_konto.png


Det er kun mulig å skrive i de feltene som er hvite. Du kan også hake av i boksen for Vis siste brukte nummer i seriene for å kontrollere det siste nummeret som ligger i systemet.  Dersom du ønsker å endre på en serie kan du dobbelklikke på den eller trykke på knappen Detaljer. Her kan du gjøre endringer på serier som alt er opprettet. Du får ikke stilt en serie tilbake, men du kan for eksempel sette neste ledige noe høyere.

Merk: Dersom du skal starte en ny klient, og ønsker en 5-siffret kundeserie i stedet for en 6-siffret, så kan du redigere på dette før du starter å opprette kunder på klienten. For å få det til må du først slette den kunden som automatisk blir opprettet på nye klienter. Det er kundenr 100999 Tilfeldige kunder. Gå på Faste register - Kunde, hent opp kunde 100999 og velg Slett-knappen.

Dersom du ønsker å opprette en ny serie trykker du Ny (kun tilgjengelig i Professional og Enterprise):

nummerserier_ny_1.png
Du får da opp boksen:

5_konto_ny.png


Her legger du inn opplysningene for nummerserien. I eksempelet over har vi opprettet en nummerserie for kunder. Det er her det du skriver i feltet Navn du får opp som valg når du skal velge kundenummerserie.

Feltet Oppgave viser til ved hvilke oppgaver/operasjoner systemet skal benytte denne nummerserien. Siden dette er en reskontroserie velger vi Reskontro i Oppgave.

Feltet Register viser til hvilken tabell denne nummerserien skal benyttes i. Siden dette er en kundeserie, velger vi Debitor. (Dersom dette hadde vært en leverandørserie, ville vi ha valgt Kreditor.)

Velg laveste, høyeste og neste nummer. Pass på at de ikke overlapper med andre konto-serier.

Legg merke til feltet Samlekonto. Når du har valgt oppgave Reskontro blir det aktivt. Du setter der inn hvilken samlekonto systemet skal benytte for kunder i denne serien. Vi vil at systemet skal bokføre mot konto 1510 når vi fører på kunder i denne serien, og har derfor lagt inn denne kontoen i feltet Samlekonto. (Husk å opprette kontoe på Faste register - Hovebok først.)

Når du er fornøyd, velg OK.

Velg Lagre i selve Nummerserie-bildet også når det er gjort endringer.

Når du har flere nummerserier for kunder, så vil du se at du får opp et felt som heter Nr.serie for ny i kundekortet. I dette feltet velger du hvilken serie systemet skal opprette nye kunder i FØR du lagrer nye kunder:

5_konto_ny_velgnr.png

Det er tilsvarende for flere leverandørserier. Du får da opp feltet Nr.serie for  ny i leverandørkortet.