Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Import av kontoplan og kontoinndeling

Det er funksjon for å importere Standard kontoplaner og kontoinndelinger i systemet.


Menyvalg – Periodiske rutiner – Import – Import av kontoplan/kontoinndeling

Merk: Det finnes ingen angreknapp på import av data, og det er fort gjort å velge feil. Vi anbefaler derfor alltid å ta en backup før import!

1 menyvalg_2.png

Da kommer du inn i dette bildet og kan velge hvilken kontoplan du ønsker å lese inn:

2 valg av plan_1.png
Systemet foreslår automatisk Norsk Standard (Aksjeselskap) NS4102 da det er denne de fleste av våre kunder bruker. Fra 2017 foreslås en kontoplan som heter Kontoplan for Aksjeselskap f.o.m. 01.01.2017, SAF-T tilpasset. Her er en oversikt over denne kontoplanen.

Dersom du har eksportert en egendefinert kontoplan vil den vise under Brukerdefinerte oppsett. (Dersom du  ikke ser den kan den være plassert i feil mappe. Begge filene (både kgr- og asc-filen) må ligge i programkatalogen til Unimicro V3.)

Velg hvilken kontoplan du vil lese inn, og velg Videre.

3 lese inn_1.png

De ulike valgene betyr:

Kontoplan:
Vil importere hovedbokskontoer fra valgt kontoplan. De vil komme i tillegg til de kontoer som eventuelt er der fra før.

Kontoinndeling:
Vil importere kontoinndelingen - grupperinger i resultat og balanseoppsettet fra valgt kontoplan. Dersom du skal importere på en klient som alt er tatt i bruk er det normalt KUN kontoinndeling du skal sette hake for ved import.

Systemparametre:
Vil importere systemparametre, som ligger under Faste register – Klient/System – Systeminnstillinger. Dette bør du ikke gjøre etter at klienten er tatt i bruk, da det kan ha beydning for mva. ol. Mere informasjon finner du her.

NB: Dersom du har lest inn en kontoplan på klienten tidligere vil kontoene du leser inn nå komme i tillegg til de som fantes på klienten fra før. Dersom det f.eks kun er kontoinndelingen fra den kontoplanen du eksorterte du ønsker å importere, velger du kun Kontoinndeling under Hva vil du lese inn.

Merk: Velger du å importere Kontoplan eller Systemparametre får du opp et spørsmål om du er sikker på at du ønsker å importere dette. Er du usikker på konsekvensen, ta en backup først som du så eventuelt kan lese inn igjen etterpå!


Trykk Fullfør og du får opp en bekreftelse på at importen var vellykket.

 

4 kvittering_1.png


Kontoinndelingen finner du igjen under Forespørsel – resultatrapportering, her er eksempel på hvordan Sum Egenkapital er inndelt:

 

sigg.jpg

 

Har du bygget opp egne kontoinndelinger kan de eksporteres, slik at de f.eks. kan importeres på andre klienter. Du finner oversikt over eksportrutinen her.