Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Klient/System

Menyvalg: Faste register - Klient/System  

Det er instillingene her og på Nummerserier som bestemmer hvordan systemet håndterer transaksjoner.

 

Å gjøre justeringer/endringer på klienten (firmadataene) og systemparametrene anses å være en administrasjonsjobb forbeholdt systemansvarlige. Disse bør være gjennomgått før man begynner registreringen.


Det er i hovedsak Klientparametre og Systemparametre som må være på plass før man kan ta i bruk systemet for bokføring. Du får korrigere på innstillinger for de fleste moduler her, enten du står i regnskapsmodulen eller fakturamodulen.

 
NB: Gjør aldri endringer på innstillinger som påvirker mva-konti etter at bokføringen på klienten har startet. Har dere spørsmål til dette, ta kontakt med support@unimicro.no .


Merk: Ved oppretting av ny klient, med innlesing av kontoplan, kontoinndeling og systemparameter, skal man normalt ikke trenge å gjøre noen endringer i systeminnstillinger som gjelder mva. Systemet er da ferdig oppsatt og klart til bruk.

klient_1.png

Forklaring til feltene:

Navn: Navnet på klienten. Dersom man gjør endringer her, vil også navnet endres i Hovedmeny, men man må lukke Hovedmeny og logge på igjen for å se endringen. Det er det navnet som står her som kommer som avsender på faktura, står øverst på rapporter o.l. 

Regnskapsår: Regnskapsåret man er inne på. Her skal man normalt ikke gjøre endringer.   

Klient/system består av flere ulike arkfaner, som inneholder ulike typer innstillinger. Du finner oversikt over de ulike her: