Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Overføre saldo

Dersom du har gjort endringer i tidligere år, kan du overføre ny saldo til neste års I.B. Denne rutinen kan du kjøre så mange ganger du vil.

Menyvalg:  Fil - Systemverktøy - Overføre saldo til neste års I.B.

Du kan også se film her.

 

3_overfore saldo.png

 

Denne rutinen overfører utgående balanse for dette året til neste års inngående balanse.

Du får valg på om du vil splitte inngående balanse på ulike dimensjoner. Dette er kun nødvendig dersom dere henter ut tall pr dimensjon fra balansekonti.


Etter at du har opprettet nytt år, og må tilbake til det forrige året for å gjøre endringer, kan du kjøre denne rutinen for å oppdatere saldoen i det nye året. Du vil også få en melding vedr. overføring av saldoendringer når du lukker deg ut av et tidligere år hvor det er gjort endringer.


4_overfore saldo.png


Denne rutinen kan du kjøre så mange ganger du vil, men husk å ta backup før du starter.