Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Opprette backup

For å opprette en ny backup av systemet, se først hvilken klient som er merket i klientlisten i hovedmenyen. Dette er klienten det blir tatt ny backup av, når du går videre inn i backuprutinen.
Menyvalg: Uni Backup - Opprett Backup

Se også film her.

Dersom du ikke har merket deg hvilken klient du stod på, før du startet Uni Backup - så vil du enkelt kunne se dette øverst i bildet, hvor det står Klient: Navn på klienten - Årstall. Dersom det ikke er denne klienten du ønsker å ta backup av - gå ut av Uni Backup, merk ønsket klient/årstall i klientlisten - Gå inn igjen på Uni Backup. Klikk (en gang) deretter på valget "Opprett Backup".
opprett1.png      
Du vil nå komme videre inn i veiviseren til neste steg, hvor du velger om du vil opprette og lagre backup lokalt, eller på Uni Micros online servere.
opprett2.png
 
Velg Opprette lokal backup her.
opprett3.png 
Her kan du velge om du kun vil ta backup av aktiv klient/årstall, eller om du vil ta av flere klienter/årstall samtidig (se nederst i artikkelen).
    
Dersom du nå velger "aktiv klient/årstall" vil du i neste bilde få opp sti til standard lokal backup mappe. Her kan du endre standard backupmappe. Normalt går du videre for å få opprettet/lagret til standard backupmappe og trykker på knappen "Neste", nede til høyre i bildet. Er det ikke satt opp en standard mappe for backupfiler vil du få melding om dette og må opprette en ny mappe eller velge en eksisterende mappe. 
opprett4.png
Når knappen "Neste" trykkes starter operasjonen med å ta backup. Merk: Du kan når som helst avbryte veiviseren ved å trykke på knappen "Tilbake", helt nederst til høyre. Eller du kan også når som helst få hjelp til veiviseren ved å trykke på knappen "Hjelp" ved siden av "Tilbake" - knappen.     
Normalt sett går alt helt fint og du vil få opp et slikt bilde, som viser at alt er gått bra:

opprett5.png  
Dersom det er satt opp en backupmappe på server og du forsøker å ta backup fra din arbeidsstasjon kan du få følgende melding:
opprett6.png
Trykk på OK og du kommer tilbake til hovedbildet i backup-rutinen.

Dersom du velger Ta en backup av flere klienter kan du velge å ta backup av flere klienter i en og samme operasjon og du kan velge hvilke år du ønsker å ta backup av:

backup_1.png