Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Revisorposteringer

Når regnskapet ditt kommer tilbake fra revisor følger det gjerne med posteringer som skal føres inn før året er endelig avsluttet.

• Disse posteringene er viktig at blir ført med riktig dato på riktig år, i tillegg er det viktig hvilken konto det blir ført mot.
• Dersom revisor sier at du skal føre på resultatkontoer, så pass på å ikke bruke mvakode på posteringene (med mindre revisor har spesifisert at du skal føre med mva).
• Dersom du får beskjed om å føre direkte på mva-konto 2700, må be om å få spesifisert en annen type postering. Du kan ikke postere direkte på mva-konti. Du må føre på en annen konto med mva-kode. Ellers vil du få feil på neste mva-oppgjør.
• Samlekonti for kunder og leverandører 1500 og 2400 skal det aldri føres direkte mot. Før mot den aktuelle reskontroen.
• Når du er ferdig med posteringene, husk å overfør saldo til Neste år. Dette gjøres under Fil – Systemverktøy – Overføre saldo til neste års IB.