Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Føring av innbetalinger

Menyvalg: Registrere – Innbetaling

Når du skal føre innbetalinger, anbefaler vi at du bruker funksjonen «Innbetaling». Både når du leser inn BBS fil hvis du har OCR-avtale og ved manuelle føringer. Denne funksjonen finnes både i faktura- og regnskapsmodulen. Uavhengig om du fører innbetalinger i regnskapsmodulen eller fakturamodulen, blir det postert et bilag i regnskapet som samsvarer med innbetalingen(e). Postene blir automatisk lukket i post-post-registeret, og du har alltid oppdaterte reskontroer.


Manuelle føringer av innbetalinger

Du kan få hjelp av systemet til å velge riktig konto som innbetalingen skal føres mot. Dette setter du opp i systeminnstillingene:
Faste registre – klient/system – systeminnstillinger – Diverse under fakturainnstillinger – konto for innbetaling. Denne kontoen blir brukt når systemet genererer ut- og innbetalinger.

Føring av innbetaling -1.png

I feltet «Innbetalingsdato» angir du datoen for alle innbetalingene du ønsker å registrere sammen. Dersom du ikke fyller inn dette feltet benyttes dagens dato.
MERK: Skal du registrere innbetalinger over flere datoer, må du lagre for de registreringer som skal ha samme dato og deretter endre datoen før neste registrering.

Føring av innbetaling - 2.png

Fyll inn fakturanummer i feltet «faktura» - Enter – opplysninger fra fakturaen fylles automatisk ut og vises i registreringsbildet. Fakturasummen vises i feltet «Beløp» og «betales» - Hvis innbetalingssummen ikke samsvarer med fakturasummen, må du fylle inn beløpet som faktisk er innbetalt i feltet «Betales».
Det hender at kunder betaler inn for mye eller for lite sammenlignet med fakturasummen. Det kan være innbetalt purregebyrer, renter, eller det er fratrukket evt. kontantrabatt. Dersom beløpet som er innbetalt avviker fra fakturasummen, får du avviket opp i feltet «Restanse». Dette beløpet kan du føre mot en annen konto ved å fylle inn kontonummeret i feltet "Rest føres mot". Hvis du ikke fører avviket mot en annen konto, blir det ført som rest på posten i reskontroen.

Føring av innbetaling - 3.png

Det kan være nyttig å ha fakturadetaljene synlig for å kontrollere. Det kan du få frem ved å klikke på Vis og velge Vis en gang til. Eller via hurtigtastene Ctrl+i.

Føring av innbetaling - 4.png

En oversikt av fakturadetaljer og varelinjene kommer frem. Hvis du ønsker at denne oversikten skal komme frem hver gang du registrerer innbetaling på en ny faktura, kan du hake av feltet nederst til venstre i oversikten «Vis automatisk».


Du kan registrere så mange innbetalinger du ønsker. Når du har registrert dine innbetalinger, klikker du lagre-knappen, og systemet oppdateres.


Merk: Dersom du skulle være så uheldig å føre en innbetaling feil, anbefaler vi at du retter det opp i dette bildet ved å føre med negativt fortegn (tilbakefør innbetalingen). Etterpå kan du registrere innbetalingen på nytt. Dette er for at det skal bli korrekt registrert med tanke på andre rutiner i fakturamodulen.

Innlesing av BBS fil.