Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Innlesing av OCR-fil

Menyvalg – Registrer - Innbetaling

Har du OCR-avtale med Bankenes Betalingssentral og mottar datafiler, kan du lese filen inn i innbetalingsbildet. Dette vil automatisk registrere betalingspostene og oppdatere post-post-registeret. Du sparer masse tid og trenger ikke å utføre noen manuelle registreringer!
Stå i innbetalingsbildet – velg BBS – en boks dukker opp med filstien til mappen hvor innbetalingsfilen er. Første gang du henter fil, må du vise systemet hvor filen finnes – trykk OK!

 

Innlesing av BBS fil - 1.png

Når du leser inn filen, får du spørsmål om du ønsker å gi filen nytt navn. Dette kan være lurt, for å unngå å lese inn filen flere ganger. Det blir også opprettet en BBS Logg som viser status for filen (dato, totalsum, antall osv.)

Innlesing av BBS fil - 2.png
Siste bilde - 4.png

Etter at du har ført evt. restanser mot andre kontoer og alt ser ok ut – trykk Lagre! Alle postene i bildet blir registrert og post-post-registeret blir oppdatert!
MERK: Denne rutinen kan ta noe tid hvis det er store mengder innbetalinger som skal leses inn!

Skal du registrere manuelle innbetalinger, kan du lese mere om det her.