Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Innlesing av OCR-fil

Menyvalg – Registrer - Innbetaling

Dersom du ikke har Autobank-avtale, men skal hente filene manuelt gjør du som beskrevet under.
Du må ha OCR-avtale i banken og mottar da datafiler som du kan lese filen inn i innbetalingsbildet. Dette vil automatisk registrere betalingspostene og oppdatere post-post-registeret. Du sparer masse tid og trenger ikke å utføre noen manuelle registreringer.
Stå i innbetalingsbildet – velg BBS – en boks dukker opp med filstien til mappen hvor innbetalingsfilen er. Første gang du henter fil, må du vise systemet hvor filen finnes – trykk OK.

 

Innlesing av BBS fil - 1.png

Når du leser inn filen, får du spørsmål om du ønsker å gi filen nytt navn. Dette kan være lurt, for å unngå å lese inn filen flere ganger. Det blir også opprettet en BBS Logg som viser status for filen (dato, totalsum, antall osv).

Innlesing av BBS fil - 2.png
Siste bilde - 4.png

Etter at du har ført evt. restanser mot andre kontoer og alt ser ok ut – trykk Lagre! Alle postene i bildet blir registrert og post-post-registeret blir oppdatert.
MERK: Denne rutinen kan ta noe tid hvis det er store mengder innbetalinger som skal leses inn.

Skal du registrere manuelle innbetalinger, kan du lese mer om det her.