Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Kreditering av bilag

Registrere – Kreditere et bilag

Dersom du har gjort feil på et bilag, er det mulig å kreditere det. Denne funksjonen mot-posterer og nullstiller bilaget.
NB – Det er kun mulig å kreditere  bilag èn gang! Hvis bilaget tidligere er korrigert, får du ikke kreditere det - Korrigering av bilag.

Stå i regnskapsmodulen – Registrere – kreditere et bilag

Kreditering av bilag - 1.png

Skriv inn bilagsnummeret på bilaget som du ønsker å kreditere.
Skriv inn eventuell ny dato på krediteringen – Hvis datofeltet står blankt, brukes samme bilagsdato som det opprinnelig bilaget.
Trykk Ok – du får en bekreftelse på at bilaget er kreditert.

Kreditering av bilag - 2.png

Resultatet: Hvis du søker opp bilaget ved å gå til «forespørsel på bilag», finnes bilaget fremdeles i regnskapet. Det er nå nullstilt og markert med lys grå farge som indikerer at bilaget er Korrigert/kreditert.

Kreditering av bilag - 3.png

Det er mulig å skjule korrigerte/krediterte linjer. Hvis du ikke får noen linjer opp på søket, må du trykke på menyknappen nederst i bildet som viser/skjuler korrigerte rader.

Kreditering av bilag - 4.png

Merk: Krediter aldri fakturabilag fra fakturamodulen ved hjelp av denne rutinen. Faktura SKAL krediteres i fakturamodulen. Innbetalinger bør krediteres via innbetalingsrutinen enten i faktura- eller regnskapsmodulen. Dette for å sikre at alle registre i fakturamodulen blir oppdatert.

Les også hvordan du korrigerer et bilag.