Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Budsjett - korrigere feil

Hvordan korrigere feilførte budsjettposter

Det finnes ingen mulighet for å slette budsjettposter. Er linjen med din budsjettpost lagret under registrering, må du derfor korrigere ved å føre mot samme konto på nytt med motsatt fortegn. Du må altså tilbakeføre den posten som ble feil. Husk å periodisere tilbakeføringsposten på samme måte som den opprinnelige posten.

Alternativ korrigering av budsjettposter:

Det  er også mulig å korrigere et budsjett i bildet Forespørsel - Forespørsel konto. Klikk knappen med tre prikker som du får opp dersom du klikker på periodesummen i budsjettet. Du får da opp et bilde der du kan velge å justere periodesummen opp eller ned:

8_budsjett_korriger_forespørsel.png

Det er kun det budsjettet som er merket som Aktivt og Opprinnelig som viser på Forespørsel på konto, så det er kun dette budsjettet som kan korrigeres her.

 

Periodisere på nytt

Dersom du har kommet i skade for å periodisere en post feil, kan du periodisere den på nytt.

Hent opp Budsjettversjonen, pass på at  Alternativer-vis tidligere føringer er slått på. Klikk på posten du vil periodisere på nytt i feltet Sum Hittil. Velg Se tidligere føringer:

6_budsjett_setidligere.png

Du kan se nærmere på perodiseringen av de ulike posteringene ved å klikke i Sum-feltet.

Klikk på linjen du ønsker å periodisere på nytt, og velg Periodiser på nytt.

Her  kan du velge annen periodiseringsnøkkel, eventuelt registrere en ny fordeling av kontobeløpet manuelt på periodene.

8_budsjett_korriger_periodiserpånytt.png

Husk at dersom du har flere posteringer her, så må du periodisere alle posteringene som er feil på nytt.