Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Budsjett - Periodisering

Hvordan periodisere budsjettposter.

Det finnes flere ulike metoder for å periodisere budsjettposter. Det er viktig å tilse at du har korrekt periodisering før du lagrer postene.

Du ser periodiseringen ved å trykke knappen med tre prikker i Sum-feltet.

 

Vi viser her de ulike metodene for periodisering.

La systemet fordele postene jevnt ut over 12 perioder:

Dersom du ikke har opprettet noen periodiseringsnøker, og derfor ikke har valgt en periodiseringsnøkkel, vil systemet fordele det beløpet du taster inn i Sum-feltet likt ut over de 12 periodene:

6_budsjett_førtpost_periodisering.png

Du kan overstyre sum pr måned i Psum-feltene.

 

Taste inn postene, periode for periode:

Dersom du sitter med sum pr periode, kan du starte med å klikke på knappen med tre prikker i Sum-feltet. Tast så inn beløpet per periode. Du vil se at totalen da blir summen av beløpet for hver måned. Når du lukker periodiseringsbildet vil Sum-feltet bli oppdatert.

7_periodiser_skrivinn.png

 

Bruke periodiseringsnøkler:

Du kan opprette egne periodiseringsnøkler for fordeling av beløp på perioder. Se denne artikkelen for informasjon om hvordan du oppretter periodiseringsnøkler.

Dersom du velger en periodiseringsnøkkel i headingen på budsjettregistreringsbildet, vil systemet så foreslå denne periodiseringsnøkkelen ved registrering av nye posteringer:

5_budsjett_fordelingsnøkkel_bruk.png

Du kan så velge å overstyre til en annen peridiseringsnøkkel for enkeltposteringer:

7_periodiser_skrivinn_1.png

 Du kan hele tiden også overstyre periodiseringsnøkkelen ved å taste inn beløp for de enkelte periodene.

Dersom du skulle ha gjort feil i periodiseringen, se artikkelen om å korrigere feil.