Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Budsjett - Periodiseringsnøkler

Hvordan opprette periodiseringsnøkler for å forenkle periodiseringen av budsjettpostene.

Dersom du ønsker å fordele budsjettbeløpene med en prosentprofil eller kvartalsprofil, kan du lage ferdige definisjoner på dette. Se eksempler som følger. Dersom du ikke lager noen periodiseringsnøkkel vil systemet automatisk fordele beløpet likt på 12 måneder. Vær oppmerksom på at registeret for periodiseringsnøkler er tomt når du mottar systemet.  Lager du egne periodiseringsnøkler må du også lage en nøkkel for flat fordeling 12 måneder for at den skal bli valgbar.

Legg merke til feltet Hvordan skal fordelingen være. Der definerer du om fordelingen skal oppgis i prosent, eller i tolvtedeler.

Eksempel periodiseringsnøkkel prosentvis fordeling:

5_budsjett_fordelingsnøkkel1png.png

Eksempel periodiseringsnøkkel flat fordeling 12 måneder:

5_budsjett_fordelingsnøkkel2.png

Når du så skal føre budsjettposter, så kan du velge periodiseringsnøkkel i headingen. Systemet foreslår da den periodiseringen på alle nye poster. Eventuelt så kan du la være å legge inn periodiseringsnøkkel i headingen, taste inn beløpet i sum og så trykke knappen med tre prikker. Du kan så velge periodiseringsnøkkel for den posten der.

5_budsjett_fordelingsnøkkel_bruk.png

Du får mer informasjon om periodisering i artikkelen Periodisering.