Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Anleggsregister - Realisere

Denne veiviseren kan benyttes for å selge, nedskrive eller utrangere et anleggsmiddel.

Menyvalg: Faste register - Anleggsregister - Realisere anleggsmiddel

anleggsregister_realisere.png

Enten du vil selge, nedskrive, eller utrangere et anleggsmiddel brukes denne veiviseren på 4 trinn (3 dersom du ikke vil avskrive frem til realiseringsdato).

anleggsregister_bilde11.png

Det du velger av Utrangeres, Nedskrives eller Solgt gjenspeiles i beskrivelsesfeltet for transaksjonen.
 
Realiseringsdato: Den datoen man f.eks. selger anleggsmiddelet.
 
Avskrive anleggsmiddel frem til realiseringsdato: Dersom du ønsker å avskrive anleggsmiddelet frem til datoen det skal realiseres, haker du av for denne.
4 nye valg kommer da til syne, dette er det samme som møter deg ved vanlig "Bokføre avskrivning".
Her kan du merke deg at "splitt avskrivning mot påkostninger" vil vise eventuelle påkostninger som egne transaksjoner ved bokføringen i neste bilde. Står den blank vil beløpet vises sammen med resten av anleggsmiddelet.
 
Salget er allerede bokført: Dersom du allerede har bokført salget krysses denne av. Har du imidlertid ikkje bokført enda lar du denne stå åpen så vi kan bokføre salget.
 
Avskriv hele restbeløp?: Dersom restbeløpet viser seg å være under grensen på 15.000 vil alt bli avskrevet dersom denne er avkrysset.

anleggsregister_bilde12.png

I dette bildet vises en oversikt over hva som blir bokført nå ved avskrivningen. Dette bildet vises ikke dersom du ikke har valgt å avskrive frem til realiseringsdato i forrige bilde.

anleggsregister_bilde13.png

Etter at vi har bokført avskrivningen går vi over på selve realiseringen.
 
Realiseringsdato: Datoen er den samme som du valgte i steg 1 og kan ikke endres her.

Restverdi: Her vises restverdien på anleggsmiddelet (etter evt. Avskrivning i steg 2).

Salgssum: Enten du selger, nedskriver eller utrangerer skal der oppgis ein sum for dette her.

Tap/Gevinst: eventuelt tap/gevinst vises her som henholdsvis negativ/positiv verdi.

Kundekonto og Salgskonto anleggsmiddel: blir bare brukt dersom det i steg 1 ikke er krysset av for at "Salget er allerede bokført".

anleggsregister_bilde14.png