Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Kundekortet - Andre opplysninger

Under Andre opplysninger finner du en del informasjon som er sentral ved registrering av faktura til kunde.

13_kundekort_andreopplysninger.png

 

Organisasjonsnr: Organisasjonsnummeret til kunden kan legges inn her. Du skal IKKE oppgi "MVA" etter nummeret. Unngå mellomrom i tallrekken, da du vil få en feilmelding når du lagrer. Knappen Enh. register tar deg direkte til Brønnøysundregistrenes nettsider.

Gironr: Gironummeret til kunden kan registreres her. Det er lagt inn gyldighetskontroll på dette nummeret, slik at dersom du forsøker å registrere et ugyldig nummer vil du få melding om dette. (Gironummeret er i bruk ved remittering/tilbakebetaling av dobbeltbetalinger.)

Eksternt kundenr: Ingen registrert funksjon.  

Ikke aktiv: Dersom kunden ikke lenger er aktiv så kan man krysse av her. Dette er bare et opplysningsfelt som ikke styrer om du får fakturere kunden eller ikke.  

Opprettet dato: Dato for når kunden ble opprettet. Dette feltet er ikke redigerbart.   
Sist oppdatert:  Dato for når det ble gjort endringer på kunden    

 

Fakturering:  

Valutakode: Angi valutakode som gjelder for kunden. For å få valgt en valutakode må klienten være satt opp med valuta (Faste register -> Valuta ). Dersom en valutakode er valgt, vil systemet foreslå denne valutaen når du registrerer tilbud/ordre/faktura på kunden.  

Lås valuta til konto: Kryss av dersom reskontro skal føres i valuta, altså dersom du ikke skal få føre noe i NOK på kunden.  

Avgiftsbehandling: (Gjelder fakturamodul) Angi her om det skal være en spesiell avgiftsbehandling på denne kunden. Man kan velge Avgiftsfri omsetning eller Ingen mva. Dersom det er valgt noe i dette feltet er det denne avgiftsbehandlingen som blir foreslått av systemet ved registrering av tilbud/ordre/faktura. Dette valget vil ikke påvirke foreslått mva-behandling i regnskapsmodulen.  

Bruk varenavn 2: (Gjelder fakturamodul) Kryss av dersom du ønsker at kunden skal få oppgit varenavn 2 på faktura/tilbud/ordre  

Factoring kundenr: (Gjelder fakturamodul) Bruker du factoring, og factoringselskapet ønsker å benytte egne kundenummer for dine kunder, legger du det kundenummeret inn her.  

Factoring På/Av: (Gjelder fakturamodul) Når denne er krysset av betyr det at kunden er merket for factoring, og at faktura til denne kunden altså vil bli foreslått til factoring.    

Påmeldt eFaktura: (Gjelder fakturamodul og tilleggsmodul eFaktura) Når denne er krysset av betyr det at kunden er merket for eFaktura, og at faktura til denne kunden altså vil bli foreslått eksportert til eFaktura. 

Timeprisavtale: Tilhører timeregistreringsmodulen. Se hjelpefunksjon for den modulen

 

Kredittinfo:
Dersom du kjører kredittsjekk vil disse feltene bli fyllt ut (Vis -> Kredittsjekk Bisnode). Du må ha brukernavn/passord fra Bisnode for å kunne benytte denne funksjonen.

 

Kjede:

Kjedenr: (Gjelder fakturamodul) Kan brukes til å registrere kundenummeret til en kjede (hovedkontor/fakturamottak sitt kundenummer) dersom det er en kjede som skal motta fakturaene på kunden. Ordre vil bli adressert til kunden. Det er kun på utskrift av faktura adresseopplysningene blir hentet fra det kundenummeret man har registrert i feltet Kjedenr. Bokføringen skjer på aktiv kunde, ikke på kundenummeret i Kjedenr.

Kjedebehandling: Her velger du eventuelt hvilken type faktura kjede-funksjonaliteten skal slå inn for. Du har valgene Alle faktura, Bare samlefaktura og Bare enkeltfaktura.