Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Kundekortet - Dimensjoner

Her kan du knytte kunden til prosjekt, avdeling el.l.

10_kundekort_dimensjon.png

Dersom du registrerer mot kunden vil så de registrerte dimensjonene bli foreslått, med mindre noe annet er satt opp på Faste register - Dimensjoner - Dimensjonshierarki. Se ellers egen artikkel Dimensjoner for mer informasjon om hvordan dette fungerer.