Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Leverandørkort - Betingelser

Du kan her spesifisere de betingelsene som gjelder for ditt kundeforhold til leverandøren.

Menyvalg: Faste register - Leverandør - Betingelser.

7_leverandør_betingelser_kreditt.png

På denne fanen legger du inn bestemte betingelser som gjelder for leverandøren. Det er betalingsbetingelser og leveringsbetingelser. De finnes under disse arkfanene:  

Betalingsbetingelse: Dersom det skal være en fast betalingsbetingelse for denne leverandøren så blir det registrert her. Du oppretter faste betalingsbetingelser i fakturamodulen. Dette vil pr i dag kun være et opplysningsfelt.

Kredittdager: Kredittdager som leverandøren vanligvis skal ha kan registreres her. Dette er spesifikt for leverandøren. Dersom ingenting er angitt, benyttes antall kredittdager angitt på Faste register - Klient/System - Systeminnstillinger - Fakturainnstillinger. Du kan overstyre kredittdager ved registrering av den enkelte bilagspost/remitteringspost.
   
Leveringsbetingelse: Disse opplysningene bestemmer hvordan varene blir levert. Dette er kun opplysningsfelt.
 
Transportør: Angi hvem som skal transportere pakken som blir sendt. Dette er også et register som vedlikeholdes i fakturamodulen.
 
Leveringsmåte: Angi hvordan pakken skal leveres. Registeret ligger i fakturamodulen.
 
Leveringsbetingelse: Angi betingelse for leveransen. Eksempel: Leveres innen 3 dager. Se fakturamanualen for hvordan du oppretter dette.

Rente: Viser her til egen artikkel under Faktura. Hvordan systemet skal beregne rente kan spesifiseres for hele systemet eller defineres på leverandørnivå. Det du registrerer inn her på leverandørkortet, vil eventuelt overstyre det renteoppsettet som du har satt for hele klienten inne på Faste register -> Klient/System -> Rente. Det er altså kun dersom denne leverandøren skal renteberegnes etter en annen metode/med en annen sats enn resten av leverandørene det er nødvendig å fylle ut noe her.