Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Leverandørkort - Hjem

Under Hjem i leverandørkortet finner du de mest brukte funksjonene.

Menyvalg: Faste register - Leverandør - Hjem

1_leverandør.png

Forklaring til feltene:

Leverandørnr: Må være et lovlig kontonummer for kreditorer slik som du har satt det opp i Nummerseriene. Om du bruker standardverdiene, er lovlig intervall 200001 - 299999. Dersom du ikke angir noe nummer men går rett på leverandørnavn for å registrere en ny leverandør, vil systemet automatisk sette leverandørnummer til første ledige nummer!

Navn: Navn som du senere skal bruke ved navnesøk etter leverandør, navn på bilag etc.

 

I knapperaden øverst, under Hjem, finner du de mest brukte funksjonene. De er:
 
Ny: Tømmer bildet og gjør klart for å opprette ny leverandør.
 
Slett: Sletter aktiv leverandør.
 
Lagre: Lagrer ny kunde, eller lagrer endringer utført på aktiv leverandør.
 
Skriv ut: Skriver ut standardopplysninger for aktiv leverandør. Benytter rapporten Leverandørkort.
 
E-post: Send e-post til aktiv leverandør. Dersom du trykker denne knappen og velger Rediger -> Innstillinger, får du tilgang til å redigere e-postinnstillingene for systemet.
 
Frem/Tilbake: Knappene du finner her kan du benytte til å bla mellom leverandørene i registeret.
 
Søk: Benyttes for å søke opp en leverandør. Du får tilgang til både å søke i ditt leverandørregister, og i Telefonkatalogen.
 
Leverandørstatus: Gir tilgang til bestillings- og reskontro/bokføringsinformasjon for aktiv leverandør.  

Kredittsjekk Soliditet: Dersom du har brukernavn og passord til Soliditet Decisions AS kan du kredittsjekke aktive kunder ved hjelp av denne funksjonen. Krever egen lisens/ abonnement som kan bestilles hos våre salgskonsulenter.

Liste: Dersom du velger denne knappen vil du få listevisning av leverandørene.
 
BV: Her kan du velge å registrere bestilling eller varemottak på aktiv leverandør. Valget BV finner du kun i fakturamodulen.

Send: Velg å sende e-post, sms eller fax til aktiv leverandør.  

Nr.serie for ny: Dersom du har flere nummerserier for leverandører velger du her hvilken nummerseire nye leverandører skal opprettes i. Velg nummerserie i
dette feltet før du registrerer inn andre opplysninger som navn og adresse.
 
Avslutt: Lukk leverandørkortet, velg Hjelp el.lign.