Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Leverandørkort - Kjøpsinfo

Kjøpsinfo-arkfanen inneholder informasjon som gjelder betaling av inngående faktura. Dersom du skal remittere betalingen, og/eller dersom du du får inngående faktura i valuta og skal benytte valuta-funksjonen, så må det informasjon inn her.

Menyvalg: Faste register - Leverandør - Kjøpsinfo

6_leverandør_kjøpsinfo.png

Forklaring til feltene:

Gironr: Gironummeret til leverandøren kan registreres her. Det er lagt inn gyldighetskontroll på dette nummeret, slik at dersom du forsøker å registrere et ugyldig nummer vil du få melding om dette.
 
Avgiftsfri: Her kan du sette hake dersom leverandøren skal være avgiftsfri.
 
Factoring lev.nr.:  Dersom din leverandør har en factoringavtale, kan du opprette factoringselskapet som en egen leverandør. Oppgi factoringselskapets leverandørnummer i dette feltet. Da vil remitteringen hente betalingsopplysningene fra denne leverandøren.

Bankinformasjon: Må fylles inn dersom man skal remittere til utlandet. Opplysningene som behøves må man få fra leverandør
   
Bankadresse: Adressen til leverandørens bank. Det er tre linjer. Begynn øverst og bruk så mange som nødvendig.  

Bank landkode: Leverandørens banks landkode. To bokstaver.  

Bank kodeSWIFT Kode: Leverandørens SWIFTnr (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)
 
SWIFT Kode Remb. Bank: Bank navn Navnet til leverandørens bank (Må fylles inn dersom man benytter SWIFTnr for betaling til utlandet)  

IBAN/Kontonummer: Leverandørens IBAN nummer (International Bank Account Number)   

Valuta: Dersom leverandøren skal valutabehandles kan du registrere dette her.
 
Valutakode: Angi valutakode som gjelder for leverandøren. For å få valgt en valutakode må klienten være satt opp med valuta (Faste register -> Valuta ). Dersom en valutakode er valgt, vil systemet foreslå denne valutaen ved f.eks føring av remitteringsposter på leverandøren.  

Lås valuta til konto: Kryss av dersom reskontro skal føres i valuta, altså dersom du ikke skal få føre noe i NOK på leverandøren.