Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Remittering utland

Utlandsremittering benyttes for å sende betalinger til leverandører med en bank som ikke befinner seg i Norge.

Menyvalg Periodiske rutiner - Remittering.

Remittering til utland kan kun benyttes dersom du remitterer i Telepay-formatet. Dersom du benytter BBS-formatet kan du ikke remittere til utland.

Det er ikke støtte for remittering av kreditnota til utland. Det er kun faktura som kan remitteres vha utlandsremittering

Oppsett av leverandør for utlandsremittering:

Når du skal remittere til utland er det litt ekstra informasjon på leverandørkortet som må fylles ut:  

Landkode: Under Adresse må du fylle inn landkode. Dersom det finnes noe i landkode-feltet, vil systemet oppfatte at det skal remitteres til utlandet for denne leverandøren  

Valutakode:  Under Kjøpsinfo må du velge den valutaen som det skal remitteres/betales i. (Se Faste register -> Valuta for oppsett av valutakoder. Husk å føre på konto for Agio vinning og Agio tap)  

Kjøpsinfo/Bankinformasjon: Under Kjøpsinfo fyller du inn bankinformasjonen til leverandøren. Disse bør bli opplyst av leverandør der det er aktuelt å benytte utlandsremittering. SWIFT kode feltet må fylles ut. S.W.I.F.T oversettelsen er forøvrig Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Dette nummeret identifiserer en bank.

Forklaring til feltene:

Bankadresse: Adressen til leverandørens bank. Det er tre linjer. Begynn øverst og bruk så mange som nødvendig. 
 
Bank landkode: Leverandørens bank sin landkode. To bokstaver.
 
Bank kode:
SWIFT Kode Leverandørens SWIFTnr (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)
 
SWIFT Kode Remb. Bank
Bank navn: Navnet til leverandørens bank (Må fylles inn dersom du benytter SWIFTnr for betaling til utlandet)
 
IBAN Nummer: Leverandørens IBAN nummer (International Bank Account Number) 

Registrering av en ny utlandsremittering

Registrer remitteringsposter til leverandør på vanlig måte, enten via remitteringsveiviser i bilagsregistrering, eller via fakturamottak. Når du henter opp en utlandsleverandør vil du se at bildet er noe forandret.

1 giro_2.png

 

Kroner feltet har blitt til GBP, Betalingsinformasjonen er blitt til Tilleggstekst og så videre. I tillegg har nedtrekkslisten i bunnen av bildet blir aktivert. Dette skjer fordi at ved utlandsremitteringer så må en opplyse hva betalingen gjelder (betalingsart).  

I fakturamottaket finner du disse feltene under skilleark Valuta når du registrerer fakturamottak på en utlandsleverandør. 

Merk! Feltet Tilleggstekst finner du i fakturamottaket nederst under Fakturainformasjon, ikke under Valuta. Du må fylle inn tilleggstekst for å få sendt fakturamottaket til remittering.

Liste over Betalingsartkoder med forklaring:

 1liste.png

2liste.png

Eksport av fil

Etter lagring av remitteringsposten kan det remitteres som normalt. I eksportbildet vil du da ha en egen seksjon for Utland. 

Postering av returfil:

Ved mottak av returfil vil det opprettes et bilag der det føres Agio gevinst og tap ut fra de kurser som er benyttet av banken. Du setter opp konto for Agio under Faste register - Valuta. Må settes inn for de valutaene du bruker. Gebyr/Provisjon føres mot den konto som er satt opp for det i innstillingene for remittering. Returfil leses inn på vanlig måte.