Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Dimensjonstype

I Unimicro V3 kan du føre med inntil 10 ulike dimensjonstyper. De som opprettes som standard er Avdeling, Prosjekt, Ansvar og Område. Dersom du ønsker å spesifisere flere, gjør du det her.

Menyvalg: Faste registre – Klient/System - Dimensjonstype

2021-11-04_10-26-41.jpg

 

Forklaring til feltene: 

Typenr: ID-en eller typenr til dimensjonstypen. F.eks. har Prosjekt typenr 1. I mange søkebilder/registreringsbilder får du valg om å sette inn felt som heter f.eks. dim1, dim2 o.l. I dette tilfellet vil dim1 tilsvare prosjekt.  

Navn: Navnet på dimensjonstypen. For å opprette en ny dimensjonstype legger du til en linje og fyller inn navnet på typen. Resten av feltene blir fylt ut automatisk av systemet.  

Merk: Systemtyper som starter på SYS_ er interne systemtyper, og må ikke slettes! Du kan gjerne endre navn på disse systemtypene. (Dobbeltklikk på navnet og legg inn ønsket navn.) Husk å lagre endringen.

 

Opprette en ny dimensjonstype:

Legg til en linje og fyll ut feltet navn:

12_dimensjonstype_eksempelny.png

Systemtype og TypeNr legges til automatisk av systemet, og de kan ikke endre disse.

Når nye dimensjonstyper er opprettet, kan du opprette dimensjoner på disse. Les mer om oppretting av dimensjoner her