Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Hvordan opprette Dimensjoner

Menyvalg: Faste registre – Dimensjoner

Det finnes et register for inndeling i prosjekter, avdelinger, områder og ansvar som kalles dimensjoner.  Det er enkelt å opprette nye dimensjoner i dimensjonstypene avdelinger, prosjekter, områder osv.
Stå i regnskapsmodulen – Faste registre – Dimensjoner – velg dimensjonstype (F.eks. avdeling)

Veien - 1.png

Du får opp bildet med oversikt over hvilke dimensjoner som finnes i dimensjonstypen avdeling og deres innstillinger.
Ønsker du å opprette en ny dimensjon (avdeling), klikker du på knappen Ny i verktøylinjen og skriver inn et navn for dimensjonen i feltet Navn. Deretter kan du starte å registrere på den nye dimensjonen.

Opprette dim - 3.png

Vi har opprettet en avdeling som heter Utviklingsavdeling. Under denne avdelingen går det også an å opprette nye underavdelinger. Hver avdeling/dimensjon har sin unike ID som du kan føre posteringer mot.

Underdimensjon - 2.png

Du oppretter underdimensjoner ved å fylle inn hvilken avdeling den skal tilhøre i feltet «Tilhører dimensjon». Eller du kan stå på dimensjonen det gjelder, og krysse av for underprosjekt.
(f.eks. kan avdeling 2 ha underavdelinger mellom 20-29)
Merk: Hvis du senere skal ta ut rapport for avdeling 2, vil ikke underprosjektene komme med i det utvalget. Da må du ta utvalg på avdeling 2-29, som fører til at også avdeling 3 blir med. Det kan derfor være viktig å tenke gjennom hvilke dimensjonsnummer du skal benytte før du oppretter dem.


Forklaring til feltene:

Egenskaper: Disse feltene er opplysningsfelt som ikke har noen funksjoner i systemet.

Aktiviteter: Her ser du aktiviteter som er tilknyttet denne dimensjonen, og du kan opprette nye aktiviteter.

Posteringer: Her ser du alle posteringer som er knyttet til dimensjonen i regnskapsåret du står i.

Dokumenter: Her ser du alle dokumenter som er knyttet til dimensjonen. Du kan også opprette nye.

Historikk: Her ser du alle fakturaer, ordrer, tilbud o.l som er knyttet til dimensjonen.

Visning: I listen over dimensjoner på en dimensjonstype, kan du se dimensjoner som ligger under andre dimensjoner. Dette er kun en visning, og har ingen praktisk betydning i systemet. Ønsker du å redigere på denne visningen, kan du gjøre følgende: Dersom du ønsker at en dimensjon skal ligge under en annen dimensjon/tilhøre en annen dimensjon i listen, kan du dra dimensjonen inn under den andre. Dersom en dimensjon ligger under en annen, og du ikke ønsker dette, kan du markere denne dimensjonen og velge Rediger -> Gjør til rot-node


Det er mulig å opprette egne dimensjonstyper og endre navn på standard dimensjonstyper som finnes i systemet – Les mer om oppretting av nye dimensjonstyper.

Dersom du bruker ulike register som er merket med dimensjon, kan du bruke dimensjonshierarkiet til å definere hvilke dimensjon som skal bestemme.