Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Purring

Systemet kan skrive ut purringer og beregne purregebyr for deg. Men først bør du sette opp hvordan du ønsker at purringer skal håndteres.

Menyvalg: Faste register - Klient/System - Purring

Et oppsett kan se slik ut dersom du ønsker å sende ut 1 purring:

2021-11-04_09-03-23.jpg

 

Forklaring til feltene:  

Nr: Nummeret på purringen/betalingsvarselet  

Løpedager: Ekstrafrist. Det antallet dager som skal gå etter forfall på faktura/forrige betalingsvarsel før faktura dukker opp i purrelisten. For første varsel er det det tallet som legges inn her som bestemmer hvor mange dager etter forfall en faktura skal purres.  

Dager fra forfall: Hvor mange dagers forfall betalingsvarselet skal få. NB: Her henter systemet verdi fra neste linje. Det er altså slik at når det står 14 i dette feltet for purring nummer 2, betyr det at purring nr 1 får 14 dagers forfall. Står det  5 i dette feltet på purring nummer 3, får purring nummer 2 5 dagers forfall osv. Dette betyr at man alltid må ha en linje mer enn det antallet purringer man har tenkt å kjøre før inkasso, ellers blir forfallsdato lik purredato.

Gebyr: Hvilket purregebyr man skal ta.

Purretekst: Standard tekst som kommer frem på blankettene. Standard antall purringer som ligger i systemet er 2 ganger. Men man står fritt til å legge inn så mange antall purringer som det er behov for.   

Dersom du skal benytte inkassofunksjonen setter du opp maks antall purringer før inkasso i innstillingene for Inkasso. Purring og inkasso henger derfor tett sammen.