Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Kundekortet - Betingelser

Betingelser brukes til å angi betingelser for kunden når det gjelder salg.

Menyvalg: Faste register - Kunde - Betingelser

Bildet er delt inn i 5 faner; Kreditt, Purring, Leveringsbetingelse, Rente og Avtalegiro. 

Kreditt

4_kundekort_kreditt.png

Betalingsbetingelse: Dersom det skal være en fast betalingsbetingelse for denne kunden så blir det registrert her. I faktura kan du opprette faste betalingsbetingelser som kan hentes inn.

Kredittdager: Kredittdager som kunden vanligvis skal ha kan registreres her. Dette er spesifikt for kunden. Dersom ingenting er angitt, benyttes antall kredittdager angitt i Standard kredittdager på Faste register - Klient/System - Systeminnstillinger - Fakturainnstillinger. Du kan overstyre kredittdager ved registrering av den enkelte faktura til kunden.  

Dersom man setter negative verdier i kredittdager så regnes dette som FRI MÅNED + f.eks:  kredittdager = -14   Fri måned + 14 dager (dvs. 14 i neste måned)  kredittdager = -2 Fri måned (dvs. 2. i neste måned)

Kredittgrense: Kredittgrense er den øvre grensen som kunden kan faktureres for. Fakturerer du slik at kunden har mer utestående enn kredittgrensen, vil du få melding om dette.
Dersom du setter tallet -1 i kredittgrense så regnes dette som KREDITTSTOPP. Dette skiller seg fra vanlig kredittgrensesjekk med det at systemet nekter fullstendig å lage ordre, levering eller faktura til denne kunden. Du vil da få opp en melding ved lagring.

Purring

5_kundekort_puring.png

Purres ikke: Denne kan du krysse av dersom du ikke ønsker at kunden skal være med når du kjører ut purringer.  

OBS tekst: Her kan du skrive inn en enkel tekst for anmerkning på kunden (for eksempel likviditetsproblemer). Her har du en virkelig fin funksjon når du benytter fakturamodulen i Unimicro V3: Når du registrerer faktura eller ordre til en kunde som har fått anmerkning, vil du få et felt som forteller at det står en anmerkning på denne! Du kan dermed foreta en vurdering på om du kanskje bør sende varen i postoppkrav, sette ned antall kredittdager eller lignende. her ser du hvordan OBS-teksten "Likviditetsproblemer" på en kunde vil vise ved fakturering:

5b_kundekort_puring_obstekst.png  

Leveringsbetingelse

6_kundekort_leveringsbetingelse.png

Disse opplysningene bestemmer hvordan varene skal leveres kunden. Dette er opplysningsfelt, og teksten man registrerer vil bli med på fakturautskrift, på enkelte av fakturarapportene. (Det er ikke alle fakturablankettene som har med disse opplysningene, p.g.a plassproblemer).  

Transportør: Angi hvem som skal transportere pakken som blir sendt. Du kan opprette et register over transportører i fakturamodulen. 

Transportmåte: Angi hvordan pakken skal leveres. Du kan også her opprette et register over leveringsmåter i fakturamodulen.

Leveringsbetingelse: Angi betingelse for leveransen. Eksempel: Leveres innen 3 dager. Se leveringsbetingelse.

Rente

7_kundekort_rente.png

Hvordan systemet skal beregne rente kan spesifiseres for hele systemet eller defineres på kundenivå. Det du registrerer inn her på kundekortet vil eventuelt overstyre det renteoppsettet som man har satt for hele klienten inne på Faste register - Klient/System - Rente. Det er altså kun dersom denne kunden skal renteberegnes etter en annen metode/med en annen sats enn resten av kundene det er nødvendig å fylle ut noe her.
Se Andre funksjoner -> Renteberegning for mer informasjon om hvordan du fyller ut disse feltene. 

Avtalegiro (tilleggsmodul - se egen dokumentasjon)  

8_kundekort_avtalegiro.png

For at valgene i denne fanen skal være tilgjengelig (aktive), må du ha krysset av Manuell redigering av Avtalegiro tillatt systemparameterne (Faste registre - klient/system - systeminnstillinger - fakturainnstillinger).
Manuelle faktura Krysses av dersom kunden bare skal motta  enkeltfaktura som avtalegirofiler.
Faste faktura / abonnement Krysses av dersom kunden har fast abonnement, og at dette skal trekkes på avtalegiro. (Dette gjelder altså faktura fra abonnementsmodulen.)
Gå til egen side om avtalegiro for mer informasjon om dette.