Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Forespørsel på konto

Dette bildet gir deg periodiserte hovedtall og detaljerte oversikt over bilagene som er ført på de enkelte kontoer for forrige år og årets regnskap. Dette blir vist opp mot et eventuelt budsjett, slik at du har full oversikt over inntjening og forbruk vis a vis dine budsjetter.

Menyvalg: Forespørsel - Konto

3_foresporsel konto.png

 2021-11-16_08-42-32.jpg

 


Forklaring til knappene/feltene:

Konto Felt for kontonummer du ønsker å se. Tast inn kontonummer, begynn å skrive inn kontonavn eller trykk søke-knappen (kikkert) for å hente opp konto. Når det står et kontonummer og -navn i feltet, er det denne kontoen det vises tall for ellers i bildet.

Ny Blanker ut bildet og lar deg søke opp en ny konto.

Skriv ut Lar deg skrive ut en veldig enkel rapport som viser periodetallene. Knappen er kun aktiv når periodetallene viser.

Navigering Lar deg bla mellom konti. De doble pilene blar til første eller siste konto for den kontotypen som er valgt. De enkle pilene blar til neste eller forrige konto.

Filter Lar deg filtrere/ta utvalg på hvilke tall som skal vises. Du kan her ta utvalg på periode og/eller dimensjoner. Filteret ser slik ut:

5_foresporsel konto.png

Gjør det utvalget du ønsker (f.eks. periode 1-1 for å vise kun tallene for januar). Når du velger OK vil bildet kun vise tall for periode 1 så lenge filter-knappen er aktiv (har en annen bakgrunnsfarge). For å slå av filteret, trykk filter-knappen på nytt.

Aktive Dersom denne knappen er aktiv (har en annen bakgrunnsfarge) vil systemet kun vise konti det har vært posteringer på når du blar mellom konti. Trykk knappen på nytt får å slå av denne funksjonen.

Avmerking Dersom du har valgt en reskontro (kunde/leverandør), kan du også foreta avmerking av åpne poster ved å klikke denne knappen. Du finner mer informasjon om avmerking av åpne poster i avsnittet Oppgjør post - mot - post

Kontotype Dette feltet viser hvilken type konto du har hentet opp. Når du blar mellom konti vil kun konti av denne typen vises. Ønsker du å bla mellom kundekonti, velg først Kontotype Kunder.

Årstall Viser hvilket regnskapsår tallene gjelder.

 

Under Posteringer viser alle transaksjonene på kontoen for dette året:

6_foresporsel konto.png

I dette bildet kan du i de forskjellige kolonnefeltene dobbeltklikke for å frem videre opplysninger angående denne posten (Drilldown) Dette kan gjøres med de fleste felt i resultatet av søket. Dersom du f.eks. dobbeltklikker på et bilagsnummer vil du få se alle postene i det bilagsnummeret. Dersom du dobbeltklikker på et kontonummer vil du få se alle postene mot det kontonummer osv.

For å slå av Drilldown og komme tilbake til den opprinnelige visningen dobbeltklikker du på nytt på samme felt, eller så kan du trykke Drilldown-knappen (forstørrelsesglass). Du kan sortere listen ved å klikke på kolonneoverskriften til det feltet du ønsker å søke på. Klikk en gang til for å sortere den andre veien. (Klikk f.eks. på kolonneoverskriften Dato for å sortere etter dato, stigende. Klikker du en gang til på Dato, vil søkeresultatet bli sortert etter dato, synkende)

Du kan også bestemme hvilke felter du ønsker å se i listen. Klikk feltvelger-knappen (hvitt ark med røde haker) for å få opp bildet for valg av felter. De feltene som har en hake til venstre for seg er de feltene som vil vise. Fjern hake for å skjule et felt. Sett på hake for å vise ett felt.

 

Interessante felter:

  • Periode - viser perioden til et felt.
  • Mvaoppgjør - momsoppgjørsnummer viser hvilket momsoppgjørsnummer en post på en momskonto var med på.
  • Kontoref - viser hvilken resultatkonto en post på en momskonto kommer fra
  • Dim5, Dim6 osv. - dimensjoner tilsvarende prosjekt/avdeling. Gå på Faste register -> Klient/System -> Dimensjonstype for å se hvilken dimensjon det er. Den dimensjonen som har typenr. 5 her er det som i søkeresultatet vil vise som dim5 osv.

Nederst i bildet ser du summen. Det viser enten et felt med sum til debet, og et med sum til kredit, eller så viser det Totalsum.

For å bytte mellom de to visningene, trykk knappen merket med d/k. Krediterte poster viser, men med grå skrift. Trykk knappen som ser ut som en snakkeboble med en blå i for å skjule krediterte poster. Resultatet kan også eksporteres til andre formater som for eksempel HTML eller Microsoft Excel ved å trykke tilsvarende knapp.

MERK: Poster ført av systemet har en ® først i tekstfeltet. Ved forespørsel på bl.a. samlekonto reskontro eller momskonti skal vanligvis alle posteringer være systemførte.