Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Autobank OCR - hente og bokføre ocr-filer

Hvordan dette skal fungere er definert i innstillingene. Dersom du har valgt Full automatikk, så vil bokføringen skje automatisk i det filene er hentet fra NETS. (Det vil si i det Uni24-synken kjører etter at NETS har lagt ut nye filer.) Du kan likevel gå inn på bokføring for å se hva som har blitt bokført, og eventuelt hva som har blitt avvist.

Dersom du har valgt at autobank-funksjonen kun skal hente filene, men du vil ha kontroll på bokføringen, så må du gå inn på Autobank for å bokføre innbetalingene.

I Hovedmeny vil det vise et varsel dersom det finnes nye filer til innlesing i Autobank:

autobank_nyfil.png

Gå til Hovedmeny, velg Autobank, marker klienten du skal bokføre innbetalinger for og velg Filer:

1_bokfør_2.png

Legg forresten merke til at du kan filtrere listen på klienter med aktiv avtale, eller med nye eller avviste filer. Det er også en knapp for å oppfriske listen. Til høyre i bildet har du en widget/et panel som viser status for Autobank.

Når du velger Filer kommer du inn i et bilde som vil vise de filene som har blitt lastet ned fra banken i listen:

12_bokfør.png

Dersom filen ikke er lastet ned ennå, f.eks. fordi Uni24 synken ennå ikke har kjørt, så kan du velge knappen Hent online for å kjøre synken:

2_bokfør.png

Dersom Uni24-synken har kjørt så vil filen alt ligge her, så da er det ikke nødvendig med Hent Online.

 

Du kan så velge den filen som skal bokføres og velge Les inn fil:

3_bokfør_1.png

Du får da opp valg for nummerserie det skal bokføres i. Velg nummerserie og trykk OK.

4_bokfør.png

Når innbetalingene er bokført vil du se at du har fått bilagsnummer på linjen med filen. Du kan klikke på bilagsnummeret:

5_bokfør_1.png

Når du klikker på bilagsnummeret så får du opp bildet for Forespørsel på bilag, med det bokførte bilaget i:

6_bokfør_1.png

Dersom du trykker knappen med tre prikker ved siden av bilagsnummeret, så får du opp en rapport/dokument som viser hva som er bokført:

 

7_bokfør_1.png

I Forespørsel på bilag kan du også klikke på fakturanummeret i kolonnen Faktura, så vil du få opp fakturaen som betalingen gjelder.

 

Flere funksjoner i Filer-bildet:

Du kan også se historikken på innleste filer, og eventuelle filer som ikke har blitt lest inn i bildet Filer. Du gjør utvalg på dette nederst i bildet:

8_bokfør.png

 

Dersom du velger Registrert, så får du kun opp nye filer, som er klart til bokføring. Dersom du velger Alle, så vil du få opp alle filer. Dersom du velger Avvist/Delvist avvist, så får du opp de filene som ikke har latt seg bokføre.

Her ser du at du også får opp tidligere innleste filer når du velger Alle:

9_bokfør.png

Historikken vil vise selv om du velger at alt skal skje automatisk.

 

Dersom du ønsker det, så kan du høreklikke på en fil å velge Eksporter fil. Da får du lagret selve ocr-filen, slik at du f.eks. kan lese den inn på nytt:

10_bokfør.png

 

Dersom du ønsker å se flere detaljer fra selve ocr-filen, så kan du sette inn flere felter ved å høyreklikke på kolonneoverskriftene. Du får da tilgang til å velge felter fra selve ocr-filen som skal vises:

11_bokfør.png