Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Bilagsart

En bilagsart er en forhåndsdefinert føring av et bilag (helt eller delvis).

Menyvalg: Faste register - Bilagsarter

For å lage egne bilagsarter må du merke av mappen som arten skal høre til, i dette tilefellet: Brukerdefinerte. Velg Ny-knappen. Oppgi deretter navn på bilagsarten, for eksempel: Telefonregning. Deretter kan du skrive inn detaljer for føringen av denne type bilag.

1_oppsett.png 

I bildet detaljer er det øverste vinduet en beskrivelse av selve bilaget. Det nederste vinduet beskriver hvilke felter som er den ukjente (dvs. summen, kontonr el. Tekst) , og som må legges inn ved bruk av bilagsarten i bilagsføringen.

Øverste vindu: 

Tekst: for eksempel leverandørnavnet ( tilsvarer teksten i bilaget)

Debet: Debet konto for bilaget.

Kredit: Kredit konto for bilaget.

Beløp: Her beskrives fordelingen av totalsummen. Dette gjøres ved at en ukjent [x] blir multiplisert med en gitt prosentsats ( oppgitt som deler av totalbeløpet, f.eks. 0,8 for  80%) Husk at den ukjente må stå i en klammeparantes [] for at multipliseringen skal bli riktig. I eksempelet skal beløpet posteres på to avdelinger.

I den raden der totalsummen skal posteres settes [x] i beløpskolonnen.

Nederste vindu:

Her definerer man den ukjente. [x] kommer automatisk opp ved opprettelse av bilagsarten. Den ukjente er da alltid et beløp (se kolonne type). Du kan definere flere ukjente. Legg mere til at hver ukjente må ha sin egen bokstav og det skal være "firkantparantes" []

Ledetekst: Her legger du inn teksten som skal forklare brukeren hva som skal angis ved bruk av bilagsarten. For eksempel Skriv inn summen. Ledeteksten er altså informasjonen som kommer opp i et eget vindu der f.eks bruttobeløpet skal tastes inn, så fyller bilagsarten ut resten.

Standard verdi: Dette kan brukes hvis det er slik at den ukjente alltid har samme verdi ved føring av denne type bilag.

Type: Her definerer du hvilket register den ukjente skal hentes fra. Som du ser har vil valgt Leverandør på den ukjente [a]. Dette for at brukeren skal få mulighet for å søke opp korrekt leverandør fra leverandørregisteret ved bruk av bilgsarten.

Problemer?

Får ikke makroen til å virke: 
Det er mulig at årsaken til at makroer i bilagsart ikke virker, er at det er blitt brukt vanlig paranteser - ( ). Her må klammeparanteser brukes : [ ]

Hvor henter jeg inn bilagsarten?  

For å kunne bruke bilagsarter, må du legge inn kolonnen Art i bilagsredigeringsmoduset.

Hvordan fungerer dette ved bilagsregistrering?  

Du taster eller søker inn bilagsart-nummeret i feltet Art ved registrering av bilaget, og får da opp en boks der du fyller inn det som skal inn for den ukjente:

2_skrivinnbel.png

Du fyller inn data for den ukjente, og så blir resten av bilaget fyllt inn i henhold til det som er spesifisert i bilagsarten:

3_bilag.png