Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Generere budsjett

Hvordan generere et nytt budsjett basert på et annet budsjett, eller på regnskapstall.

Menyvalg: Registrere - Budsjettregistrering - Verktøy - Generer budsjett

Dette menyvalget automatiserer registrering av budsjettpostene for deg dersom du har regnskapstall eller et annet budsjett å gå ut i ifra. Et typisk eksempel kan være fjorårets regnskap. Ligger fjorårets regnskap registrert i systemet kan du raskt generere et budsjettforslag for å lage et beslutningsgrunnlag til neste års budsjett. Et annet eksempel er fjorårets budsjett. Dersom du skal ha omtrent samme budsjett, bare en liten prosentvis endring på enkelte konti, så kan du generere budsjettet.
 
Vi anbefaler å ta backup før generering av budsjett. Dette da valget Erstatt tidligere registrerte budsjett-tall sletter budsjettet først, og ved feil bruk kan tømme budsjettet. Rutinen har ingen Angre-knapp.
 
Generer-budsjett-rutinen består av tre steg.
 
I første steg, arkfane Type, velger du til hvilken av budsjettversjonene du vil generere. (Om det skal være et alternativg eller Gjeldende budsjett. Se Budsjettversjoner for mer informasjon.) I tillegg velger du hvilket grunnlag systemet skal bruke for å generere budsjettet. (I bildet har vi valgt 2013-regnskapet som grunnlag)
 
Dersom du ikke vil benytte en av de eksisterende budsjettversjonene, trykker du Ny for å opprette en ny.

Du har også muligheten til å velge avrundingsform; 1, 10, 100, eller 1000

 

 25_veiviser_1.png

I andre steg, arkfane Versjon, velger du så hvilken budsjettversjon, altså hvilket budsjett, systemet skal generere budsjettallene inn i.

Dersom du ikke vil benytte en av de eksisterende budsjettversjonene, trykker du Ny for å opprette en ny. Vi anbefaler at du oppretter nytt budsjett å generere tallene inn i. Gi den nye budsjettversjonen et unikt navn som er lett å kjenne igjen slik at du er sikker på at du velger korrekt budsjett i feltet Velg budsjettversjon det skal føres til.

Du har også muligheten til å velge avrundingsform; 1, 10, 100, eller 1000.

Sett hake i feltet Erstatt tidligere registrerte budsjett-tall dersom du ønsker at systemet skal slette alt i budsjettet du skal generere tall til før nye tall legges inn.

NB! Dersom du bruker et budsjett som grunnlag, pass på at du ikke bruker samme budsjett både som grunnlag og som mål. I så fall vil du sitte igjen med et tomt budsjett dersom haken for Erstatt tidligere registrerte budsjett-tall er på.

 26_versjon_2.png

I tredje steg, arkfane Endring/Generer, kan du definere ønsket utvalg av kontoplanen. Altså hvilke konti systemet skal generer budsjetttall for. Standard er satt opp fra alle kontiene i resultatet, fra konto 3000 til konto 9999. Ønsker du å begrense et utvalg poster, velger du dette her.

Du kan også gjøre utvalg på hvilke perioder det skal hentes og genereres tall fra.

Du kan i tillegg angi prosentvis endring av budsjett i forhold til grunnlagstallene, ved å skrive inn prosentsatsen i feltet Prosentvis endring. (Setter du f.eks 20 her, vil budsjettallene være 20% høyere enn tallene du generer budsjettet fra.)

Dette vinduet gir med andre ord muligheten til å lage flere delbudsjetter inn i samme budsjettforslag. Du kan altså bruke denne funksjonen her til å få til at inntektene skal ha en budsjettert økning på 10% fra forrige år, men kostnadene kun en 5% økning. For å få det til må du kjøre generering av budsjett flere ganger inn i samme budsjettversjon, med ulikt utvalg. Husk da å IKKE ha på hake for Erstatt tidligere registrerte budsjett-tall.

31_veiviser.png

Når du har gjort dine valg, velg Fullfør.